Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad – De fractie van Pueblo Soberano is gesprekken aan het voeren met Marvelyne Wiels, de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag.

Dat heeft Jaime Córdoba, Statenlid namens de PS, tegenover deze krant bekendgemaakt. Córdoba is aangesteld als woordvoerder voor de fractie.
Wat deze gesprekken inhouden en of dit ten gevolge heeft dat Wiels - evenals Asjes - moet opstappen, blijft in het midden, want daar weigert Córdoba zich over uit te laten. ,,We zijn in gesprek met mevrouw Wiels. Wat dat gesprek inhoudt en welke wending dit neemt ga ik nu niet bekendmaken. Ik kan niet met haar in gesprek zijn en tegelijkertijd ook met de media. Dat is niet netjes”, aldus het Statenlid.
Ook op de vraag of Wiels aanblijft als Gevolmachtigde minister van Curaçao, maar dan onder de nieuwe premier Ben Whiteman, weigert Córdoba antwoord te geven. Wel herinnert Córdoba aan de Statenvergadering van vorige maand waarbij twee moties werden gepresenteerd. Een motie van wantrouwen tegen Wiels haalde toen de meerderheid in de Staten niet. Een tweede motie waarin de toenmalige premier Ivar Asjes werd opgedragen verantwoordelijkheid te nemen en de aanbevelingen van Soab en de ombudsman voor Wiels en het Curaçaohuis te implementeren en binnen twee maanden een plan van aanpak te presenteren hoe dit moet worden gedaan, werd wel aangenomen met tien stemmen voor en zeven stemmen tegen. Alle Statenleden waren het er toen over eens dat er binnen het Curaçaohuis dingen zijn gebeurd die niet correct zijn. ,,Aan deze motie geven we nu gehoor”, aldus Córdoba tegenover deze krant.