Meer dan honderd vertegenwoordigers van lokale bedrijven gaven gehoor aan de oproep van de regering van Curacao, vertegenwoordigd door de ministers Asjes en Whiteman (beiden PS) en de Kamer van Koophandel, bij monde van voorzitter Billy Jonckheer, om van gedachten te wisselen over de voortgang van en de betrokkenheid bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis HNO. De belangstelling was groter dan verwacht en er bleek een grote behoefte te bestaan aan informatie. Vanuit de bomvolle zaal werden tientallen, soms sceptische vragen gesteld die door de ministers, en Usona-directeur Reginaldo Doran en projectleider Theo Jansen werden beantwoord na een korte toespraak van Karst IJtsma, die bouwer Ballast Nedam vertegenwoordigde.