Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Van de niet-privé havo/vwo-scholen op Curaçao heeft het Radulphus
College (RC) relatief gezien het meest geslaagde leerlingen (havo en vwo samen) en het Kolegio Alejandro Paul (KAP) het minste.

Op het RC slaagde op havoniveau afgerond 80 procent, op het MIL 57 procent, op het Albert Schweitzer College (ASC) 72 procent en op KAP (voormalig PSC) 45 procent. Opvallend is de sterke daling van het aantal havo-geslaagden op het MIL, namelijk 19,6 procent. Op het RC en KAP daalde het aantal geslaagden met respectievelijk 2,75 en 3,4 procent. Het ASC is verheugd met een stijging van 12 procent geslaagde. Bij het ASC moet opgemerkt worden dat het hier om relatief kleine leerlingaantallen gaat, namelijk voor havo en vwo, respectievelijk 32 en 10 leerlingen.
Op vwo-niveau slaagde op RC, MIL, ASC en KAP afgerond respectievelijk 88, 68, 70 en 77 procent. Op RC, ASC en KAP gaat het om een stijging van 1,5, 13 en 2,1 procent en op MIL om een daling van 8 procent.
Voor het vsbo (alle niveaus samengevoegd), tekende het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) een slagingspercentage van 64 procent op. Bij de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) slaagde 82 procent, waarbij Albert Schweitzer College (ASC) Parera 82 procent geslaagden had en Marnix College 81 procent. Van het openbaar onderwijs zijn geen gegevens bekend.
Volgens Lisette van Lamoen-Garmers, directeur van het RKCS, is het lage slagingspercentage op havoniveau op het MIL mogelijk te wijten aan het feit dat het hier om de eerste groep leerlingen gaat die in 2002 aan het nieuwe funderend onderwijs (fo) begon. Vooral op het MIL komen veel leerlingen van scholen die in die tijd Papiaments als instructietaal invoerden. Ook Roland Guribaldi van de Dienst Openbare Scholen (DOS) ziet dit als een mogelijkheid voor het lage slagingspercentage op havo, alhoewel vorig jaar slechts 48 procent op KAP slaagde voor havo. Hij denkt dat voornamelijk de instroom van minder gemotiveerde en goed voorbereide vsbo-leerlingen in havo-4 tot deze slechte resultaten leidt.