Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria Isla, CRU, Refineria di Kòrsou (RdK) en andere bedrijven in het industriële gebied in het Schottegat hebben de koppen bij elkaar gestoken om de luchtvervuiling in die zone aan te pakken.


Dat heeft adjunct-directeur Karel van Haren van Refineria Isla tegenover het Antilliaans Dagblad bevestigd. De directeur benadrukte dat het vooralsnog om een ‘embryonaal plan’ gaat, maar bevestigde dat het initiatief is genomen. Meer details kon Van Haren desgevraagd niet geven.
Gisteren meldde een welingelichte bron tegenover deze krant dat er van een dergelijk initiatief sprake is. De krant benaderde daarop verschillende vertegenwoordigers van de bedrijven om meer te weten te komen over de achtergronden. Deze mensen verklaarden dat de groep van plan is om later een persbericht uit te brengen waarin de werkwijze en doelstelling bekend wordt gemaakt. Volgens de welingelichte bron maken ook overheids-nv Aqualectra en Buska Baai, die een exploitatieovereenkomst heeft met Asphalt Lake Recovery, deel uit van de groep.
Woordvoerder Kenneth Gijsbertha van Refineria Isla verklaarde in mei van dit jaar tegenover deze kant dat de neerslag van groene substantie, waar bewoners van onder andere Wishi/Marchena, Julianadorp, Blue Bay en Veeris over klaagden, niet van de raffinaderij afkomstig was. Gijsbertha verwees daarbij onder andere naar Aqualectra, Curoil en de CRU.
Vorige maand zwol het protest tegen de vervuiling van de Isla-raffinaderij aan, nadat er begin juni veel rookoverlast was als gevolg van het affakkelen bij de raffinaderij. Bewoners van wijken die al een tijd last hebben van de neerslag van de groene substantie, verenigden zich in de stichting ‘Clean Air Everywhere’ en eisten in kort geding onder andere dat verantwoordelijk minister Ben Whiteman onderzoek naar de groene smurrie liet doen. De rechter gaf tijdens de behandeling van de zaak aan de partijen de opdracht om met elkaar in overleg te treden. Het overleg dat een dag na de behandeling werd gehouden, resulteerde in het formuleren van onderzoeksvragen naar de groene smurrie. Het lokale bedrijf EcoVision zal het onderzoek naar de substantie faciliteren door het nemen van monsters. Het onderzoek zelf wordt TNO uitgevoerd. De rechter doet deze week uitspraak in de zaak die door Clean Air Everywhere werd aangespannen.
De stichting eiste in het geding onder andere dat Whiteman onderzoek doet naar de gezondheidsklachten van de bewoners. Ook eiste de stichting dat bewoners advies krijgen over wat zij kunnen doen om permanente schade aan hun gezondheid te voorkomen.
Begin juni ontstonden als gevolg van de overlast van de uitstoot van de raffinaderij ook spontaan actiegroepen op Facebook zoals ‘Stop Isla now.’ In die maand vroeg regeringspartij PAIS een openbare vergadering van de Staten aan om bewoners die last hebben van de vervuiling aan het woord te laten. PAIS stelde ook in een schriftelijke verklaring dat de tijd waarin vervuilers met fluwelen handschoenen werden aangepakt, definitief voorbij was.