Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Platform Dierenwelzijn Curaçao heeft in de afgelopen maanden een handtekeningenactie gehouden voor een beter dierenwelzijn op het eiland.

In deze periode hebben ruim dertig vrijwilligers zich ingezet en hebben 11.058 handtekeningen verzameld.
,,Hieruit blijkt dat veel eilandbewoners, net als veel toeristen, vinden dat er nu echt iets moet gebeuren voor de vele zwerfdieren en dat dierenmishandeling aangepakt dient te worden”, zo heeft de organisatie laten weten. Volgens het Platform Dierenwelzijn Curaçao is dit de grootste handtekeningenactie ooit gehouden op Curaçao. De handtekeningen zijn aangeboden aan het Openbaar Ministerie. Hoofdofficier van justitie Heiko de Jong heeft de handtekeningenlijst aangenomen.
Het Platform Dierenwelzijn Curaçao is doorlopend in overleg met het Openbaar Ministerie. Ook zijn er gesprekken geweest met vertegenwoordigers van het politiekorps en met de Veterinaire Dienst. Het Platform hoopt door de aandacht op dierenleed te blijven vestigen bij de bevoegde instanties en door educatie het welzijn van dieren op Curaçao te verbeteren.