Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Amsterdam - ‘Vernietigend’, zo noemt de Volkskrant het rapport van ombudsman Alba Martijn over Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels. Wiels laat, zo schrijft de Nederlandse krant, een spoor van vernieling achter sinds ze in juni 2013 is aangesteld.
,,Marvelyne Wiels wist de afgelopen twee jaar als de belangrijkste vertegenwoordiger van Curaçao in Nederland nogal wat mensen om haar heen te schofferen; behalve haar personeel ook Nederlandse Tweede Kamerleden, aannemers en journalisten”, schrijft de krant.
VVD-Tweede Kamerlid André Bosman laat tegenover de Nederlandse krant weten het rapport glashelder te vinden. ,,De gedragingen van de Gevolmachtigde minister zijn volstrekt ongepast. De verantwoordelijke regering van Curaçao zal maatregelen moeten nemen.”
Ook Ronald van Raak, Tweede Kamerlid namens de SP heeft een duidelijke mening over het rapport: ,,Uit dit rapport blijkt dat deze Gevolmachtigde minister liegt, intimideert en verdraait. Hij suggereert dat premier Mark Rutte aanklopt bij Curaçao om iemand anders te sturen in haar plaats.
De Volkskrant: ,,Op haar cv stond een hogeschooltitel die ze nooit had behaald alsook een hoge leidinggevende functie bij een bank die ze nooit heeft bekleed. Het personeel op het Curaçaohuis siddert onder haar intimidaties, behalve misschien haar dochter die een functie kreeg buiten de officiële procedures om.”
Wiels ontkent alle beschuldigen, waaronder de cv-fraude. Zij verwijst naar haar LinkedIn pagina waar de hbo-titel niet op vermeldt staat. De Volkskrant: ,,Maar op internet bleken nog oude versies van haar cv bewaard te zijn gebleven waarop de onjuiste gegevens nog wel waren vermeld.”
Voor de Volkskrant was het Curaçaohuis niet bereikbaar voor commentaar.