Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Minister Irene Dick (PS) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport heeft haar omstreden brief van 19 juni aan de schoolbesturen ingetrokken. Dat maakte de regering bekend na de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers. Tegelijk is besloten zo snel mogelijk een nationale dialoog te starten over de toekomst van het onderwijs.
Aanleiding voor het besluit zijn de zorgen die in de gemeenschap zijn ontstaan over de erkenning van havo- en vwo-diploma’s in Nederland. Het intrekken van de brief betekent volgens de regering dat Curaçao zich zal houden aan de in december 2014 gemaakte afspraken over de exameneisen voor havo en vwo. Dit om erkenning van de diploma’s door Nederland te garanderen. In het toen gesloten protocol is afgesproken dat Curaçao de aanscherping van de exameneisen voor havo in 2016 en vwo in 2017 zou volgen.
Directeur Lisette van Lamoen-Garmers van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) had gistermiddag alleen nog geruchten gehoord over het intrekken van de brief. Ze heeft zelf nog geen officieel bericht gekregen: ,,Als het waar is dan is dat erg goed nieuws. We waren erg in spanning en teleurgesteld over de brief van de minister. We werden platgebeld door ouders die ongerust waren.” Dat de brief wordt ingetrokken zal de ouders geruststellen, aldus Van Lamoen-Garmers. Maar ze wil dan wel snel met de minister om tafel om ‘samen te kijken hoe we verder moeten’.
In de brief van 19 juni liet Dick de schoolbesturen weten dat zij van het protocol wilde afwijken en de aanscherping niet wil volgen, omdat er tientallen extra examenkandidaten zouden zakken. Ze wees daarbij op de andere onderwijssituatie op Curaçao waar Nederlands voor de meeste leerlingen een vreemde taal is. De leerlingen die in Nederland wilden gaan studeren moesten ervoor zorgen dat ze wel aan de eisen voldoen, terwijl op Curaçao de bestaande examenregeling zou blijven gelden. De schoolbesturen en ouderverenigingen protesteerden tegen dat besluit, omdat dit volgens hen betekende dat de erkenning van de diploma’s in Nederland gevaar liep.
De regering wil nu in de nationale dialoog met alle partners uitgebreid van gedachten wisselen over de basiscondities en kaders om ‘een onderwijs op niveau te garanderen’. Daar wil het RKCS graag aan meedoen, maar Van Lamoen-Garmers wil snel zekerheid over de te volgen koers: ,,We moeten voor 1 augustus ons programma klaar hebben voor het volgende schooljaar.” Als besloten wordt toch de aanscherping van Nederland te volgen dan moet de havo daar in augustus al rekening mee houden.