Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De afgelopen week hebben er drie dagen lang workshops in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) plaatsgevonden in het kader van het transitietraject van Hospital Nobo Otrobanda (HNO).

 

De sessies, georganiseerd op initiatief van Sehos en Usona, zijn druk bezocht door het ziekenhuispersoneel. Artsen, verpleegkundigen, de technische dienst, keukenpersoneel en medewerkers van de huishoudelijke dienst konden deze dagen hun stem laten gelden. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van HNO, aldus het Sehos.
De drie dagen lang durende ‘Beyond Building Blocks’-sessies, waren een vervolg op de vorig jaar juni georganiseerde ‘Beyond My Dreams’-sessie. Vorig jaar gaf Usona informatie over hoe het ziekenhuis eruit komt te zien. Personeel kon toen vragen stellen aan een panel van experts, en ook konden zij hun eigen dromen voor het nieuwe ziekenhuis opschrijven.
Met de Beyond Building Blocks-sessies is aan het personeel duidelijk gemaakt dat het nieuwe ziekenhuis meer is dan stenen en beton: binnen de nieuwe organisatie staat de patiënt, de kwaliteit van de zorg en tevredenheid van het personeel centraal. ,,De sessies zijn met veel enthousiasme bezocht. Ruim 800 personeelsleden hebben deelgenomen. Volle zalen vanaf acht uur ‘s morgens tot na de middag hebben laten zien dat het personeel enthousiast is over HNO”, aldus het Sehos.
,,Het enthousiasme dat we de afgelopen dagen hebben mogen zien is aanstekelijk”, zei transitiemanager Franke Scheper van het Sehos. Er is een transitieteam samengesteld waarbij vertegenwoordigers van beide organisaties een rol hebben. Bij de transitie draait het om het proces van de inrichting van de nieuwe ziekenhuisorganisatie inclusief organisatiestructuur en zorgprocessen en de overgang van professionals naar het nieuwe HNO.
Dat betekent dat aan het einde van het transitietraject - bij het inrichten van het nieuwe ziekenhuis - er een functionerende en gedragen organisatiefilosofie, organisatiestructuur, human resources, werkprocessen en (ICT) systemen moeten zijn. Ook heeft de transitie betrekking op de omgeving van het nieuwe ziekenhuis. Zo moeten er bijvoorbeeld goede afspraken worden gemaakt met betrekking tot de eerste en tweedelijns zorg en met de care sector. Tot slot moeten na het doorlopen van het transitietraject ook alle medewerkers en managers volledig zijn geëquipeerd om hun werk optimaal uit te kunnen voeren. Dit zal gebeuren aan de hand van een breed scala aan trainingstrajecten en bijscholingsmogelijkheden.
Tijdens de sessies werd wederom benadrukt dat al het personeel overgaat naar de nieuwe organisatie. Om deze overgang goed te laten verlopen zal nog dit jaar een inventarisatie worden gemaakt van alle personeelsleden en hun capaciteiten. Tevens wordt gekeken naar de benodigde formatie en competenties voor het nieuwe ziekenhuis. Door middel van trainingen, opleidingen en bijscholingen zal het huidige Sehos-personeel waar nodig worden bijgeschoold om ook in het nieuwe HNO-ziekenhuis hun werk te kunnen doen. Deze trainingen en opleidingen zullen plaats vinden in een speciaal hiervoor ingericht ‘House of Change’, een informatie- en trainingscentrum op loopafstand van het huidige Sehos. Als afsluiting van de sessies kon het personeel zaterdag zelf een kijkje nemen op de bouwplaats van het nieuwe ziekenhuis. Onder begeleiding van Ballast Nedam en Usona werd een exclusief bouw bezoek voor het personeel georganiseerd.

Foto Sehos