Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Asosashon Tráfiko Sigur Kòrsou (ATSK, ofwel de Vereniging Veilig Verkeer Curaçao) heeft voor de 64e keer het verkeersexamen in alle groepen 7 van het funderend onderwijs afgenomen.

Het ging om een totaal van 1.902 leerlingen, waarvan 92 procent (1.747) het gehaald hebben. De school die het hoogst gescoord heeft is het Vigdis Jonckheer Mensing College, die er inmiddels een sport van heeft gemaakt om elk jaar als beste uit de bus te komen. Daarna volgen de St. Margarethaschool, de M.M. Römerschool, het Berg Carmel College en de Bellefaas Martisschool. Het verkeersexamen kent een theoretisch en een praktisch deel. Deze resultaten betreffen het theoretische onderdeel. De praktijk wordt afgenomen in het verkeerspark.