Aanpak ondermijnende criminaliteit hoog op de agenda
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Guus Schram, de procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden was gisteren gastheer van het Koninkrijks-PG-overleg (KPG-overleg) dat op Sint Maarten heeft plaatsgevonden. Dat heeft het Openbaar Ministerie gisteren bekendgemaakt.

pgskoninkrijk

Tweemaal per jaar vindt dit overleg plaats waarin de PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden overleg pleegt met de PG van Aruba en de voorzitter van het Nederlandse College van procureurs-generaal. Behalve de voorbereiding van het Justitieel Vierpartijen Overleg - dat komende maandag en dinsdag plaatsvindt op Sint Maarten - kwamen in het KPG-overleg ook andere onderwerpen ter sprake. Deze hebben veelal betrekking op de afstemming van opsporing en vervolging en de onderlinge samenwerking. Het KPG-overleg heeft daarmee tot doel de Openbaar Ministeries van de verschillende landen zo veel mogelijk te laten profiteren van het feit dat zij opereren binnen het Koninkrijk. 

Tijdens het overleg van gisteren werd in het bijzonder gesproken over de versterking van de rechtshandhaving ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het Caribisch gebied. De PG’s van de verschillende landen hebben onder andere gesproken over de wijze waarop die versterking van de rechtshandhaving kan worden ingevuld, maar ook over hoe de aanpak van de ondermijnende criminaliteit moet worden geconcentreerd.
Rondom het KPG-overleg zijn werkbezoeken afgelegd aan de Landsrecherche en de kustwacht. Bij het bezoek aan de Landsrecherche waren ook de diensthoofden van de Landsrecherches van Curaçao en Aruba aanwezig en is onder andere gesproken over het afgelopen eerste jaar van het verbeterprogramma. De kustwacht heeft een presentatie gegeven over de eigen organisatie en de manier van werken, waarna een boottocht over de lagoon en langs de kustlijn volgde.