Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De inspecteurs van het ministerie van Economische Ontwikkeling zullen niet langer preventieve controles uitvoeren tijdens de topuren van horecaondernemingen op toeristische locaties. Dat zegt minister Stanley Palm (PAIS).
Minister Palm heeft de inspectie van zijn ministerie opdracht gegeven om de controles op een voor de horeca schappelijker moment uit te voeren. ,,Bijvoorbeeld aan het eind van de middag, om vijf, zes uur. Dan zijn er vaak nog geen klanten, maar is het personeel wel aanwezig.”
Vorige week moesten vijf horecagelegenheden op Pietermaai de deuren sluiten na een preventieve controle door verschillende diensten. De ondernemers van Pietermaai District stoorden zich vooral aan het tijdstip en de wijze waarop de controles werden uitgevoerd: met een ‘overweldigend aantal mensen’ en ‘net als de eerste gasten aan tafel zitten’. Minister Palm heeft nog geen contact gehad met Pietermaai District, maar sprak wel met eigenaren van horecagelegenheden in andere toeristische gebieden. Hij is het met de ondernemers eens als zij zeggen dat een dergelijke actie slecht is voor het imago van het eiland. ,,Dit is een nare ervaring voor toeristen. Dat vind ik erg.”
De preventieve controles waren een gezamenlijke actie van de afdeling Vergunningen van de politie, de douane, het ministerie van Sociale Zaken, Arbeid en Welzijn, de Sociale Verzekeringsbank, de brandweer en het ministerie van Economische Ontwikkeling. Pietermaai District stelt voor om één woordvoerder aan te wijzen die namens de instanties alle controles doet. ,,Een goed idee”, vindt Palm. ,,Maar volgens de huidige wetgeving is iedere instantie verplicht zelf haar controles uit te voeren. Dan moet de wet dus eerst worden aangepast.”