Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Aqualectra en World Trade Center Curaçao nv (WTC) zijn er samen nog niet uit. Wel ligt er al enige tijd een voorstel, maar van een schikkingsregeling is nog geen sprake.

Dat verneemt het Antilliaans Dagblad van zeer welingelichte bronnen. Vorige maand werd bekend dat bij het WTC op grote schaal en gedurende meerdere jaren is gerommeld met de meter voor stroomverbruik.
Had WTC in de jaren 2005 tot en met 2009 nog een verbruik per jaar variërend van 2,8 miljoen tot 3,7 miljoen kilowattuur (kWh), vanaf 2010 viel dit ineens aanzienlijk terug tot 700.000 kWh en zelfs 141.000 kWh (2011) en 171.000 kWh (2012).
Pas in 2013 klom het gefactureerde verbruik weer op naar 1,9 miljoen, maar ook dat moest nadien flink worden gecorrigeerd na herberekening, namelijk plus bijna 3 miljoen kWh (totaal 4,9 miljoen kWh). En na ‘ontdekking’ registreerde de WTC-meter in 2014 weer een gefactureerde afname van zelfs 5,7 miljoen kWh. Voor laatstgenoemd jaar was herberekening tot nog toe niet nodig.
Deze informatie is afkomstig uit formele stukken in verband met een in gang gezette juridische procedure. Het lukte deze krant in februari na intensieve inspanningen om deze documenten boven water te krijgen. Daaruit blijkt dat het energiebedrijf in totaal bijna 10,3 miljoen gulden wegens ‘ongeregistreerd verbruik’ vordert van het WTC. Aqualectra liet na publicatie trouwens direct weten niet verantwoordelijk te zijn voor de openbaarmaking van in principe vertrouwelijke gegevens van klanten.
De stroomproducent was in eerste instantie een spoedeisende bodemzaak begonnen tegen het WTC te Piscaderabaai, dat in handen is van Vittorio de Stefano. Later waren er berichten over onderhandelingen inzake een schikking. Er werd zelfs bij vermeld dat het om 5 miljoen gulden zou gaan.
Uit niet door formele kanalen bevestigde berichten zou de regeling die er nu ligt als volgt eruitzien: de aanvankelijke claim bedraagt 10,3 miljoen, waarvan WTC al eerder 3,5 miljoen heeft erkend; partijen zouden elkaar nadien hebben genaderd tot een verlaagde claim van circa 7 miljoen, waarvan zo’n 2 miljoen reeds zou zijn voldaan; blijft over 5 miljoen.
De verlaging heeft deels te maken met inzet door het WTC van generatoren. Aan het resterende bedrag verbindt Aqualectra echter wel strikte voorwaarden: het moet - uitgesmeerd over de komende maanden - volledig zijn betaald voor het einde van het jaar; er wordt rente geheven over het openstaande bedrag; en (bank)garanties zijn vereist.
Aqualectra heeft er naar eigen zeggen belang bij om haar vordering van het miljoenenbedrag op het WTC zeker te stellen, met name nu het WTC zelf heeft aangegeven ‘dat het WTC heel hoge schulden heeft bij diverse crediteuren’. Al eerder legde het energiebedrijf conservatoir beslag. Onder andere onder de diverse huurders van het handels- en congrescentrum, waaronder het Land Curaçao (Domeinbeheer en het ministerie van Verkeer). Daar komt bij dat WTC, ondanks erkenning eind vorig jaar van een deel van de vordering, namelijk bijna 3,5 miljoen, elke betaling uitbleef.
In juli 2013 kwam Aqualectra er tijdens een inspectie achter dat de zegels die bij plaatsing van de meter door Aqualectra aan zijn gebracht los waren en ook dat de zogeheten stroomspoelen dicht waren gemaakt. Hierdoor wordt het stroomverbruik, al dan niet bewust, niet correct geregistreerd.
Hierop is in augustus 2013 een nieuwe meter geplaatst. Maar al in november 2013 bleken de zegels opnieuw los te zijn. ,,Hetgeen betekende dat er hoogstwaarschijnlijk weer met de meter is gemanipuleerd”, aldus de juridische stukken in bezit van deze krant, in verband met het verzoek om een spoedeisende bodemprocedure.
Het WTC heeft nog tegengeworpen dat de generatoren extra waren ingezet, en naar verluidt gaat het nutsbedrijf daar nu deels in mee, maar eerder stelde Aqualectra dat de toename van het dieselverbruik voor de generatoren wegens de uitbreiding van de gebouwen op het WTC-terrein met het Clarion Hotel was. Het bleek verder om vier generatoren te gaan bij het hotel en niet bij het WTC, dat zelf dus niet via generatoren van elektra werd voorzien.
Aqualectra had in 2014 bovendien aanvullende metingen verricht op het verbruik in kWh bij WTC en die zijn in lijn met het verbruik na juli 2013. De resultaten laten duidelijk zien dat het jaarverbruik van WTC circa 5 miljoen kWh is, soms zelfs met uitschieters naar 5,7 miljoen kWh.
WTC zelf ontkent elke betrokkenheid bij mogelijke fraude, maar is wel bereid er middels onderhandelingen en een regeling uit te komen. Daartoe ligt er wel een voorstel, maar een akkoord over een schikking zoals eerder werd bericht is er op dit moment nog niet.