Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao wil af van de klassieke taak van opsporing, voordragen en executie van straffen, en zich meer gaan richten op preventie.

,,Het doel is immers om Curaçao zo veilig mogelijk te maken en ook daar heeft het OM een taak in”, zo legt de nu precies één jaar zittende procureur-generaal (PG) Guus Schram uit in een interview met het Antilliaans Dagblad.
Een van de activiteiten binnen deze nieuwe visie is ‘Ta basta awor’ geweest, waarbij de bevolking aangespoord werd wapens in te leveren tegen een vergoeding. Het OM kijkt hier tevreden op terug. Een inmiddels verder uitgewerkt plan is het instellen van een zogenoemd ‘Integraal Afpakteam’. Het Afpakteam gaat zich bezig houden met het in beslagnemen van criminele vermogens. Het gaat om geld, maar ook om spullen zoals dure auto’s, boten, scooters en dergelijke. Deze in beslaggenomen goederen worden zo snel mogelijk geveild en het geld wordt gestort in het criminaliteitsfonds.