Infrastructuur is het fundament voor ontwikkeling, dat meent minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Earl Balborda. Gisteren werd dat tijdens de
groundbreaking van het commercieel plan aan de Jan Noorduynweg nog eens benadrukt door de slogan op het voor de gelegenheid geplaatste bord. Daarop is nu eveneens voor iedereen te zien dat zowel Kooyman en Prestige Ford als La Curaçao zich vestigen op het terrein. Het project staat onder toezicht van Openbare Werken, opdrachtnemer is CWM. FOTO Jeu Olimpio