Willemstad - Een aantal leerlingen van het Klein College is onlangs op bezoek geweest bij Fundashon Tesoronan Skondi en het Savaanhuis. Vier jaar geleden is op de school een goededoelencommissie opgericht en sindsdien worden er fundraisingen georganiseerd om zo bij te kunnen dragen aan de Curaçaose maatschappij. Stichtingen, individuen en projecten zoals vakantieplannen worden hierdoor het hele jaar door geholpen.
Fundashon Tesoronan Skondi biedt 24-uurse opvang, opvoeding en verzorging aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met mogelijkheid tot verblijf in een vervolgopvanghuis voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, waarbij het gaat om seksueel misbruikte en verwaarloosde kinderen. Jeanny en Rolando Lacroes verrichten al 35 jaar goed werk voor de Fundashon.
Op 29 augustus 2013 is de stichting officieel opgericht. De noodkreet om een nieuw fornuis kwam via Facebook binnen bij de goededoelencommissie van Klein College. De kreet werd direct beantwoord met het goede nieuws: een nieuw fornuis was onderweg. Toen het zover was hebben de kinderen allemaal meegeholpen om het fornuis naar binnen te tillen.
Het tweede bezoek van de dag was aan het Savaanhuis. Het Savaanhuis is bedoeld om gestructureerde opvang te bieden aan kinderen met een autistische spectrumstoornis en kinderen met sociaalemotionele problemen. Ook wordt het huis gebruikt om vakantieplannen en weekenden te organiseren. De oorsprong van het projectidee is tot stand gekomen omdat er in de middaguren geen gestructureerde activiteiten zijn voor kinderen met een handicap in het algemeen en voor kinderen met een autistische spectrumstoornis in het bijzonder.
Ook kunnen deze kinderen vanwege hun handicap en behoefte aan bijzondere begeleiding doorgaans niet meedoen aan vakantieplannen of weekenduitjes voor leeftijdsgenoten. Als kinderen mee kunnen doen aan middagactiviteiten en vakantieplannen, biedt het ouders ook de ruimte om aandacht te geven aan andere kinderen binnen het gezin. De goededoelencommissie van Klein College heeft het Savaanhuis sport-, speel- en knutselmateriaal geschonken waar de kinderen heel blij mee zijn.