Willemstad - De overheid zou ‘mezzanine financiering’ kunnen stimuleren door onder andere fondsen aan de ontwikkelingsbanken te verschaffen die speciaal bedoeld zijn voor deze vorm van financiering.

En daarmee het groeipad te versnellen en te verhogen.

President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) Emsley Tromp is hier voorstander van. Daarnaast zou de overheid zelf samen met private partijen fondsen kunnen creëren die mezzanine financiering verschaffen. Ten slotte zou de overheid deze vorm van financiering ook fiscaal aantrekkelijk kunnen maken.
Begin dit jaar hield Tromp in een interview in het radioprogramma Perspektiva (Z-86) een pleidooi om in deze fase waarin Curaçao zich bevindt als overheid - met als doel de economie een impuls te geven - toch net iets meer de nek uit te steken. Hij noemde daarbij het voorbeeld van de overheidsgaranties voor hotelprojecten die de Arubaanse overheid eind jaren 80 verstrekte, overigens waarvan sommigen later erg problematisch bleken, maar die zorgden voor een langdurige economische impuls voor het eiland. Ook andere vormen van financiering vanuit de overheid is welkom, zo verklaarde Tromp.
Naar aanleiding daarvan verzocht deze krant de president van de Centrale Bank om een nadere toelichting. Tromp heeft in het interview uitgelegd dat indien Curaçao een hoger groeipad wil bereiken, meer private investeringen noodzakelijk zijn.
,,Een probleem waarmee wij te kampen hebben is de beschikbaarheid van risicodragend kapitaal voor het financieren van investeringsprojecten. Bijvoorbeeld in de toeristische sector, die de belangrijkste pijler is van onze economie, zijn er verschillende projecten die al een tijd geleden zijn aangekondigd maar niet van start kunnen gaan omdat de financiering niet rond is.”
Tromp noemt geen specifieke namen, maar één concreet project dat nu al een jaar wacht en dan met name op het op orde krijgen van de financiering is Pen Resort dat bij Pietermaai/Penstraat het Hard Rock Curaçao Hotel wil realiseren. Dit project mikte eerder op opening in 2016 en eind vorig jaar werd bekend dat dit intussen is verzet naar 2017. Overigens laat Pen Resort al enige decennia op zich wachten.
Tromp: ,,Een knelpunt in deze sector is dat kredietverschaffers vaak een inbreng van 50 procent eigen vermogen vereisen voor het beschikbaar stellen van kapitaal. Echter, investeerders/projectontwikkelaars beschikken vaak niet over zoveel eigen vermogen.”
Aruba heeft in de jaren 80 geprobeerd om dit probleem op te lossen door het verschaffen van overheidsgaranties voor de ontwikkeling van hotelprojecten. In het geval van Curaçao zou de overheid volgens Tromp prikkels en fondsen moeten creëren die financiering met risicodragend kapitaal stimuleert.
Een mogelijkheid die de CBCS-president noemt is het stimuleren van mezzanine financiering. Mezzanine financiering is een vorm van financiering die het midden houdt tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Financiering door eigen vermogen gebeurt door winstinhouding of door het uitgeven van aandelen op de kapitaalmarkt. Bij eigen vermogen wordt risicodragend kapitaal verschaft in ruil voor een aandelenparticipatie en zeggenschap in het bedrijf. Investeringen kunnen ook met vreemd vermogen worden gefinancierd zoals bankleningen en obligatieleningen.