Huiselijk geweld vindt haar oorsprong onder andere in een opvoeding waarbij het normaal is dat jongens met een voorwerp worden geslagen, het is tijd om dat in openheid met elkaar te bespreken, zo schrijft onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang in een verklaring.
Leeflang haalt een onderzoek van Nikil van Wijk uit 2012 aan. Daarin schrijft de onderzoeker dat het op Curaçao gewoon is om kinderen met bij voorbeeld een stuk hout, een riem, of slippers te slaan. Uit dat onderzoek blijkt dat het vooral de mannen zijn die als kind met een object zijn geslagen. Daar komt ook nog bij dat jongens worden groot gebracht met het idee dat zij niet mogen huilen.
,, Dus de enige manier waarop een man uiting kan geven aan zijn verdriet wordt van hem afgepakt, het is daarom ook niet raar dat de volwassen man zich als een wrede agressor opstelt. In veel gevallen waarbij er sprake is van huiselijk geweld, is de man de agressor en de vrouw het slachtoffer”, zo schrijft Leeflang.
,,Dit is niet vreemd als wij rekening houden met het feit dat het onderzoek aantoont dat vooral jongens op Curaçao het slachtoffer zijn geworden van wrede pakken slaag, waarbij ze in het gezin met een object werden geslagen. Het is bekend dat het slachtoffer van geweld later een agressor wordt.”
Deze trend is volgens de parlementariër ook te zien bij overvallen waar men afgezien van het afpakken van bezittingen van het slachtoffer, ook de behoefte heeft om het slachtoffer te martelen, er zijn zelfs gevallen bekend waarbij het vrouwelijke slachtoffer verkracht werd.
,,Het is tijd om ouders bewust te maken van de schade die zij met het slaan van hun kinderen toebrengen. Vooral het slaan met een object is simpelweg mishandeling van een kind, het vervormt zijn karakter en beïnvloedt het gedrag.”
Het Statenlid vindt het aantal gevallen van huislijk geweld op het eiland zorgwekkend. ,,Het gaat niet meer om incidenten maar wij kunnen gerust stellen dat huiselijk geweld met de dood als gevolg een manier van leven is geworden. Het is tijd om niet alleen stil te staan bij de slachtoffers van huiselijk geweld, maar ook om de oorzaken ervan aan te pakken.