Willemstad - De lezing over stereotypering op Curaçao en hoe stereotypering werkt om racisme te versterken en voort te zetten heeft afgelopen zaterdag een volle zaal getrokken.
De lezing focuste zich specifiek op hoe reclamecampagnes van diverse politieke partijen bijdragen aan stereotyperingen. De presentatie werd gehouden door Louis-Philippe Römer en trok zo veel bezoekers, dat de mensen bijna niet in de zaal pasten.
Komende zaterdag presenteert NAAM de Sombra di Koló lezingencyclus met Alma Louise De Bode-Olton. Zij zal een lezing geven over Curaçaose wetgeving omtrent racisme, genaamd ‘Juridische kaders ter bestrijding en voorkoming van rassendiscriminatie’. Om rassendiscriminatie succesvol te bestrijden is het essentieel om het rechtssysteem te kennen. Hierbij staan de vragen centraal ‘wat we kunnen doen als we gediscrimineerd worden?’, ‘op welke instrumenten kan een beroep worden gedaan?’ en ‘wat kan de Curaçaose overheid doen om rassendiscriminatie te bestrijden?’ 
Tijdens de lezing zal De Bode-Olton stilstaan bij de internationale en nationale wettelijke kaders die op Curaçao gelden om rassendiscriminatie te bestrijden en/of te voorkomen. Ook bespreekt ze een aantal relevante mensenrechtenverdragen die zowel bij de Organisatie van de Verenigde Naties als bij de Raad van Europa tot stand zijn gekomen en die internationale waarborgen bieden voor de burgers. Tot slot zal zij ook aandacht schenken aan de bestaande lokale wettelijke voorzieningen waarin het non-discriminatiebeginsel verankerd ligt en waarop men zich in rechten kan beroepen. De lezing duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Entree is 5 gulden.