In het afgelopen jaar heeft het Koninkrijk de nodige commotie gekend. Commotie veroorzaakt door voornamelijk verschillende interpretaties van regelgeving van het Statuut. Daarmee begint de Voorzitter van de Staten van Curaçao, Marcolino (Mike) Franco (PAIS), zijn toespraak ter gelegenheid van de opening van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) dat gisteren begon en dat duurt tot en met vrijdag. 

 

Voornamelijk de landen Aruba en Sint Maarten hebben volgens Franco te maken gehad met het al dan niet ongebruikelijk toepassen van artikelen 15 en 21 van het Reglement voor de Gouverneurs door de Rijksministerraad. ,,Het is dan ook het levende bewijs dat bij deze verschillen in interpretatie het nodig blijkt om hiervoor een regeling in te stellen die deze geschillen op onpartijdige en professionele wijze behandelt.” Franco legt hierbij uit dat het onderwerp in het verleden al op de agenda van het Ipko stond en ook dit keer hoog op de agenda geplaatst is.
Franco spreekt over deze week als een week van terugkoppeling naar verschillende onderwerpen die op eerdere interparlementaire contacten zijn besproken. Het gaat daarbij volgens hem om onderwerpen met een gemeenschappelijk belang waarbij de discussies zo gevoerd moeten worden dat de uitkomsten hiervan zullen leiden naar oplossingen waar de volken binnen het koninkrijk beter van worden. ,,De opzet van het Ipko, is, om als volksvertegenwoordigers van onze respectievelijke landen, te blijven werken aan het verbeteren, en het versterken van de banden binnen het Koninkrijk. Het is niet onze eerste Ipko waarbij gevoelige punten en moeilijke onderwerpen aan de orde komen, maar onze laatste Ipko’s hebben bewezen dat het kan”, aldus Franco.
Hij is dan ook van mening dat er grote stappen gemaakt kunnen worden zolang de landen onderling op respectvolle wijze met elkaar over belangrijke thema’s van gezamenlijk belang kunnen spreken, kunnen blijven kijken naar gezamenlijke oplossingen en naar de kansen die zij samen kunnen benutten.
De Curaçaose delegatie bestaat uit Elmer Wilsoe (PS), Mike Franco (PAIS), Alex Rosaria (PAIS), Amerigo Thodé (MFK), Zita Jesus-Leito (PAR), Humphrey Davelaar (PNP), Glenn Sulvaran (onafhankelijk) en griffier Silvin Cijntje. Vandaag zal gesproken worden over de gezondheidszorg en de geschillenregeling. Donderdag komt de screening van kandidaat-ministers aan bod en het gebruik van de artikelen 15 en 21 van het Reglement voor de Gouverneur.