Het beroepschrift van Dutch Durables, Dynaf Caribbean en Watts Up Energy wordt op 6 januari behandeld in de rechtbank. Dat laat Dynaf Caribbean weten en wordt bevestigd door Dutch Durables. ,,Nog even geduld dus, maar binnenkort weten we hopelijk meer over het wel of niet doorgaan van de nieuwe tarieven”, aldus Dynaf.
Een week later zal naar alle waarschijnlijkheid de tweede rechtszaak dienen van de Vereniging voor Duurzame Energie. Dat laat Eduard Ravelo van Eco Energy weten. Deze vereniging is op 24 december opgericht en volgens Ravelo sluiten steeds meer bedrijven en particulieren zich aan. In de vereniging zitten onder andere Eco Energy, Goisco, Mangusa, Centrum Supermarket en kleinere bedrijven en particulieren. ,,Hopelijk zijn hierin straks 200 tot 250 bedrijven en particulieren verenigd. Samen staan wij namelijk sterker in deze zaak dan alleen. Al deze mensen zijn benadeeld”, aldus Ravelo. Hij legt uit dat gisteren een vereiste betaling aan de griffie is voldaan en dat zij waarschijnlijk deze week een datum voor de rechtszaak krijgen. ,,Al kan dit door de feestdagen misschien enigszins vertraagd zijn”, geeft Ravelo aan.
Per 1 januari wordt een nieuw beleid ingevoerd. Het gaat om een bijstelling van het teruglevertarief naar 33 cent per kWh en het invoeren van een vast maandelijks bedrag voor particulieren van 16 gulden en voor bedrijven van 32 gulden per kWp per maand. De rechtszaak die volgend week dient is van Dutch Durables, Dynaf Caribbean en Watts Up Energy. Zij dienden eerder deze maand het beroepschrift in bij het Gerecht in Eerste Aanleg. De drie aanbieders van zonnepanelen zijn van mening dat minister van Financiën José Jardim in strijd met de wet, de prijzenverordening en het motiveringsbeginsel heeft gehandeld.
De partijen willen zodoende dat er een nieuwe beschikking komt. Verder vinden de verzoekers de beschikking in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. De minister heeft nagelaten hierbij bijvoorbeeld leveranciers van installaties voor duurzame energie te consulteren of te betrekken in de totstandkoming van de nieuwe tarieven. Dat de tarieven eventueel aangepast kunnen worden volgt volgens de verzoekers uit het beleid. De invoering van extra heffingen staat echter niet in verhouding tot het doel van de beschikking, aldus de drie partijen.