Politieke partij MFK organiseerde op 17 december een kerstdiner voor 250 kinderen uit armere gezinnen op het eiland.

Jongeren uit Westpunt, Terá Kòrá, Seru Fortuna, Brievengat en Montaña werden met de Loko Loko-bussen opgehaald en naar de locatie van het diner gebracht. Daar werd een heilige mis gehouden en konden de jongeren naast de maaltijd luisteren naar een toespraak van politiek leider Gerrit Schotte.
Foto MFK