In 2014 heeft in het voortgezet onderwijs (vo) het vwo-niveau de beste examenresultaten geboekt, met 89 procent geslaagde leerlingen. Gemiddeld over alle scholen voor vo, slaagde 68 procent. Voor havo was dit percentage 65 procent en binnen het Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs (vsbo) was dit bij de technisch kader gerichte leerweg (tkl) 69 procent, bij de praktisch kadergerichte leerweg (pkl), 64 procent en bij de praktisch basisgerichte leerweg (pbl) ook 64 procent.

Lees meer...

ADletters logo