Het toezicht van het Openbaar Ministerie (OM) op de executie oftewel
uitvoering van opgelegde straffen - een belangrijke taak van het OM - moet naar het
oordeel van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) beter. Door voornamelijk
tekortkomingen in de computersystemen kunnen bijvoorbeeld overzichten van de
uitvoering van strafvonnissen niet geproduceerd worden. Dit komt onder andere omdat
het Parket Registratie Informatie en Management systeem (Priem) nog in ontwikkeling
is, waardoor het niet alle managementinformatie over gevangenisstraffen kan geven.

Lees meer...

ADletters logo