Voor de Coöperatieve Consumenten Vereniging ‘Botica Wilhelmina’, die medio oktober voorlopige surseance van betaling werd verleend, gloort voor de overleving van de drie apotheken enige hoop uit de hoek van Fekoskan. Dit overkoepelend orgaan voor op Curaçao gevestigde coöperatieve spaar- en kredietverenigingen heeft aangegeven dat onder de leden van de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU de bereidheid zou bestaan, om middels het kopen van ledencertificaten van de ‘Botica Wilhelmina’ zorg te dragen voor een kapitaalinjectie, op voorwaarde dat er geen twijfels bestaan over de levensvatbaarheid van de apotheken. Dit schrijft bewindvoerder Robert Bottse, advocaat bij HBN Law, in zijn surseanceverslag.

Lees meer...

ADletters logo

ADletters logo