Door een toename van het aantal illegale stortplekken is een forse daling te constateren in het afvalaanbod op de vuilstortplaats Malpais. Dit wordt gesteld in het jaarverslag 2013 van vuilverwerkingsbedrijf Selikor. ,,Als gevolg hiervan hebben ook de bedrijfsopbrengsten van deze poot onder druk gestaan”, zo staat in het verslag. In 2013 is bij Malpais 143.930 ton afval ingezameld, een flinke daling ten opzichte van het jaar daarvoor toen 180.874 ton afval ingezameld werd.

Lees meer...

ADletters logo