Al het nieuws

Volgens mij had het niet veel gescheeld of de leden van de MFK en andere felle aanhangers van de heer Gerrit Schotte hadden een voordracht gedaan aan het Vaticaan om ook hem heilig te laten verklaren wegens zijn martelaarschap in het belang voor het land Curaçao en haar burgers. Het onrecht dat hem thans aangedaan wordt, door hem meedogenloos te vervolgen, wordt door zijn aanhangers van de daken geschreeuwd terwijl deze man tijdens zijn bewind als minister-president zich vrijwel uitsluitend heeft beziggehouden met het vergaren van persoonlijke macht en geld, het ondernemen van peperdure(dienst)reizen en met het puberachtig stoeien met kogelvrije vesten en geblindeerde zwarte SUV’s om maar goed duidelijk te maken hoe belangrijk hij wel is. Na diens arrestatie viel het goed te voorspellen uit welk vaatje zijn advocaat zou gaan tappen, en ja hoor, dicho hecho, zijn vervolging is volgens zijn raadsman en de MFK-aanhang natuurlijk puur politiek ingegeven. Het valt nog mee dat de politieke partij PAR niet weer van stal is gehaald als de hoofdschuldige, maar goed, dat kan nog komen. Ik vraag mij wel af op welke wijze de politiek, op wat voor manier dan ook, betrokken is geweest bij de dubieuze financiële transacties die geleid hebben tot de bewuste MOT-meldingen; voor zover mij is uitgelegd, komen zijn naam en handtekening voor op de betreffende documenten, het betrof dus allemaal zijn eigen handelen, hoe die vergrijpen dan in de schoenen van ‘de politiek’ (wat daar verder ook mee bedoeld wordt) kan worden geschoven, is mij een raadsel. Misschien kan zijn advocaat dat uitleggen.
Hoe dan ook, belangrijk is om te constateren dat met deze arrestatie er hopelijk een eind is gekomen aan de zeer duistere politieke periode waarmee het nieuwe land Curaçao van start is gegaan. En in het verlengde daarvan komt er hopelijk ook een eind aan die Reforma-onzin die er enkel toe dient om de heer Schotte zonder screening weer op de stoel van de premier te krijgen. De periode onder het volledig ontspoorde Schotte-regime is gewoon vernietigend geweest voor ons land, de negatieve gevolgen daarvan waren lang na zijn politieke val nog niet uitgewerkt en zijn tot op heden nog goed voelbaar. De naweeën daarvan vonden zelfs hun dieptepunt in de eerste moord van een politicus en Statenlid in onze geschiedenis. Waarmee ik niet zeg dat de heer Schotte daar persoonlijk iets mee te maken heeft gehad. Wat ik wel zeg, is dat hij persoonlijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor het creëren van een bestuurlijke en politieke atmosfeer waarin duidelijk de grenzen waren verlegd van de gebruikelijke normen van behoorlijk en verantwoord bestuur en welke chaotische ambiance dus ook ruimte schiep voor het begaan van allerlei (bestuurlijke) oneigenlijkheden. Hierdoor werd onder andere ook de weg geopend voor lieden die enkel tot doel hadden hun persoonlijk gewin na te streven ten koste van de gemeenschap. Curaçao als speelbal voor ‘the chosen few’. Het is dan ook begrijpelijk dat deze handlangers thans gaan steigeren: niet alleen verliest deze groep de greep op de staatsmacht, maar ook dreigen de reeds bekokstoofde en voorgefinancierde snode scenario’s (onder andere Reforma) niet meer uitgevoerd te kunnen worden. Daarnaast dreigt men meegesleurd te worden in het steeds meer uitwaaierende proces van bloot te leggen oneigenlijkheden. Het nieuws dat het onderzoek ook in de richting van Italië is uitgebreid, helpt ook niet tot verdere geruststelling. Maar goed, verondersteld mag worden dat men toentertijd wist wat men deed. Deze groep van handlangers moet daarom ophouden met de vinger naar de politiek, Nederland en/of het OM te wijzen, als zijnde de oorzaak voor het onheil dat hun te wachten staat. De besluiten die zij in het verleden zeer bewust hebben genomen, waaronder ook besluiten om zelfs eigen familieleden in hun duistere praktijken te betrekken, zijn enkel aan henzelf toe te schrijven; niemand heeft hen daartoe gedwongen, de gevolgen zijn dan ook geheel voor eigen rekening. Daarom zal ook de aanklacht die de belangenorganisatie Hustisia Soshal Kòrsou (HSK) voornemens is om neer te leggen bij internationale instanties belachelijk overkomen en Curaçao wederom internationaal te schande zetten als een puberale bananenrepubliek.
Laat mij duidelijk zijn, bij mij heerst geen enkele vorm van leedvermaak over deze arrestatie en alles wat nu daaromtrent gaat volgen, ik ben namelijk nog steeds verbaasd over het feit dat het justitieel apparaat er aan te pas heeft moeten komen om de door Schotte geïnitieerde neergang van ons land een halt toe te roepen, dit had immers de taak moeten zijn van de democratisch gekozen politici. Buitenparlementaire actiegroepen zoals Frente Sivil en Akshon Sivil hebben de politici dat trachten duidelijk te maken, maar zijn ondanks ondernomen massale acties, daarin niet geslaagd.
Maar goed, dat is allemaal gepraat achteraf, alles dreigt uiteindelijk toch goed te komen. Daarnaast moeten wij wel beseffen dat de periode Schotte ons ook iets zeer waardevols heeft geleerd, namelijk hoe kwetsbaar een klein en jong land is dat aan zichzelf overgelaten wordt. Het valt dan ook sterk aan te bevelen om het ondergane leerproces aan te grijpen om waarborgen te scheppen opdat dit drama zich niet meer kan herhalen. Een soort contra-Reforma dus?

George Lichtveld,
Curaçao

ADletters logo