Van onze correspondent
The Bottom - In een Milieueffectrapportage (MER) voor het gebied van Black Rocks op Saba wordt geconcludeerd dat een groot project als een havenontwikkeling ongetwijfeld nadelige gevolgen heeft voor de natuur.


milieuschadeHet doel moet volgens de opstellers van het rapport zijn om deze nadelige impact op het milieu tot een minimum te beperken en dit in het besluitvormingsproces in evenwicht te brengen met de economische, sociale en veiligheidseffecten.
Het uitgebreide rapport is in concept klaar, maar moet nog besproken worden met de stakeholders. De beoordeling gaat in op de milieu-impact van de havenontwikkeling op zowel de landzijde als het onderwaterleven. Aandachtspunten zijn onder meer de kolonies elkhoornkoraal in het projectgebied. Deze koraalkolonies zullen verplaatst moeten worden voordat de aanleg van de haven begint. Om de beste verhuismethode en locatie te bepalen, voert de Saba Conservation Foundation (SCF) een pilotproject uit. Fragmenten van vier koraalsoorten zijn verplaatst naar twee verschillende locaties. De MER wijst er ook op dat de kliffen van St. Johns, dicht bij havenontwikkeling, een broedplaats zijn voor de beschermde roodsnavelkeerkringvogel en dat er maatregelen moeten worden genomen om deze vogels tijdens de aanleg van de haven niet te storen.
Een ander belangrijk onderwerp in de MER is het risico op erosie, wat een negatief effect heeft op de koralen. De voorgestelde nieuwe haven wordt aangelegd in een zone die al wordt beïnvloed door ongecontroleerde erosie, grotendeels veroorzaakt door rondzwervende geiten. Ontwikkeling van het gebied zal volgens de MER een verdere impact hebben op het nog steeds begroeide land. Dit aspect wordt volgens de overheid van Saba aangepakt via het geitenbestrijdingsproject en de herbeplanting van het gebied.
Het bodemonderzoek en de laboratoriumtesten van de bodemmonsters die uit het land en de zeebodem zijn gehaald, zijn afgerond. De uitkomst hiervan helpt volgens de onderzoekers om te bepalen welke constructiemethoden haalbaar zijn voor de golfbreker die ter bescherming van de haven in zee geplaatst wordt. Door middel van fysieke modeltesten aan de Universiteit Gent, België, is aan de hand van twee schaalmodellen de sterkte van de verschillende constructiemethoden getest. Hierbij is rekening gehouden met de zeecondities tijdens een orkaan van categorie 5.
Op de plek waar de nieuwe haven van Saba wordt gebouwd, zijn bij het archeologisch onderzoek verschillende artefacten gevonden, waaronder twee oude scheepskanonnen. Deze zullen naar een duiklocatie worden verplaatst. Het archeologische vindplaatsonderzoek door de Saba Archeologische Stichting Sabarc is inmiddels afgerond. De aanbesteding voor de nieuwe haven staat gepland voor eind dit jaar.