Voor de vier buurtcentra en Kranshi was het een drukke dag met 12.118 mensen die elk hun steun kwamen betuigen aan een van de vijftien partijen. drukke dagrijBij het opmaken van de balans zei voorzitter Pacheco Römer van het Hoofdstembureau dat wordt bekeken of het in de toekomst mogelijk is dit proces te digitaliseren. Dan kan de uitslag sneller bekend zijn en kan het proces soepeler verlopen.
Hoewel het weekend naar tevredenheid is verlopen zijn de problemen met de adressen nog niet opgelost. Veel adressen blijken niet te kloppen of hebben geen huisnummer. Het Hoofdstembureau wil die voor de volgende verkiezingen oplossen.
Hoewel de partijen nog volop campagne voerden bij de stembureaus was de sfeer prima. Ook de partijleden en de aanhangers gingen op een vriendschappelijke manier met elkaar om. Foto Jeu Olimpio