Discussie over reislustige Statenleden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de Staten is deze week gediscussieerd over de vraag wat de toegevoegde waarde is van dienstreizen van Statenleden.

resilustigEr kwamen twee uitersten naar voren: niet reizen leidt tot kleingeestigheid en wel reizen levert horizonverbreding en meer kennis op.
Gilbert ‘Gibi’ Doran (MFK) geeft aan dat er in het kader van de financiële crisis een verkeerd signaal afgegeven wordt en bovendien: ,,Wat leveren al die reizen ons nu echt concreet op? Het gaat mij niet om het doel, maar om het resultaat. Ik zie niets terug van al die reizen. Het lijken net vakanties, alsof het feest is.” Aan de andere kant spreken Sheldry Osepa (PNP) en Rennox Calmes (een van de reizigers, TpK) over de meerwaarde van opgedane kennis, wat niet te meten valt. Osepa: ,,De discussie gaat over kleingeestigheid. We hebben een eilandmentaliteit. Kennis is nodig om je horizon te verbreden. En als het volk tegen het reizen van Statenleden is, moeten we antwoorden dat de reis gemaakt wordt om kennis te vergroten, om het werk als parlementariër beter uit te voeren. Dat moet ook het enige doel zijn.”
Quincy Girigorie (PAR) is het hiermee eens, maar voegt eraan toe: ,,We moeten telkens een afweging maken en ons afvragen of er een toegevoegde waarde is. En dat vind ik niet als het gaat om de reizen die nu gemaakt gaan worden.”
Gwendell Mercelina (PNP), voorzitter van de vaste Statencommissie Economische Ontwikkeling die beide reizen wil maken, verdedigt zich: ,,Er is een post op de begroting voor reizen. Alle Statenleden hebben deze begroting goedgekeurd. De reis naar Jamaica, die gaat over de vrije zones, vind ik van groot belang, gezien de nieuwe ontwikkelingen rond Curinde, de operator van de vrije economische zones op Curaçao. We moeten groeien en onszelf niet isoleren. Wij moeten onze kennis gebruiken voor, en overdragen aan, de samenleving. Ik kan bijvoorbeeld het stimuleren van toeristische ontwikkeling niet vanuit mijn Statenstoel doen (verwijzend naar de reis naar Atlanta, red.). Ik ben wel van mening dat er meer transparantie nodig is en van elke reis verslag gedaan moet worden.” Uiteindelijk gaan de Staten akkoord met de reizen. De discussie werd dus gevoerd zodat drie Statenleden van de economische commissie eerdaags op reis kunnen naar Jamaica (drie) en Atlanta (twee). In Jamaica wordt deelgenomen aan de ‘Annual International Conference & Exhibition 2022 (AICE)’ in Montego Bay van 12 tot en met 17 juni. De andere uitnodiging is een voorstel voor een reis naar Atlanta, Georgia in de Verenigde Staten om Curaçao te promoten met bekende honkbalspelers onder de leuze ‘Curaçao Nights with the Braves’. Deze reis is van 22 tot en met 26 juni.
De uitnodiging voor Jamaica komt van Curinde. De zogenoemde ‘exhibition’ is georganiseerd door de wereldwijde vrije zone-organisatie, WFZO. Er komen delegaties uit honderd landen bijeen om te spreken over ervaringen en ‘best-practices’.
De minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Ruisandro Cijntje (PNP), is in Atlanta voor de lancering van de campagne in het baseballstadion Truist Park in Atlanta en nodigt de Statenleden uit om op kosten van de Statenbegroting hierbij aanwezig te zijn. Cijntje voert ook zakelijke besprekingen om meer vluchten vanuit de VS naar Curaçao te halen.
De Statencommissie voor Economische Ontwikkeling heeft voorgesteld voorzitter Gwendell Mercelina (PNP) en vicevoorzitter David Seferina (MFK) af te vaardigen naar zowel Atlanta en Jamaica. Naar Jamaica reizen ook Rennox Calmes en een griffiemedewerker van de Staten mee.