Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het gebeurt niet vaak dat een minister van een regeringspartij (MFK) een Statenlid van een coalitiepartner (PNP) in het openbaar zo afvalt.

statenlidMFK-minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft voor de radio verklaard dat als parlementariër Sheldry Osepa meent dat hij als gekozen volksvertegenwoordiger alle stukken moet kunnen inzien ‘hij verkeerd bezig is’. Osepa is fractievoorzitter voor de kleinere regeringspartij PNP.
Hij is jurist en treedt op als advocaat. Toch wijst Cooper erop dat Osepa de wet niet kent. Althans niet de Landsverordening die de huishoudelijke commissie van de Staten regelt. Verder leest de MFK-bewindsman zijn coalitiegenoot de les voor wat betreft vertrouwelijke stukken, bijvoorbeeld als de regering een zogeheten NDA (non disclosure agreement) tekent: ,,Als Statenlid krijg je die stukken niet te zien.”
Het gaat Osepa echter niet om NDA’s, het gaat hem om het functioneren van, en de transparantie rond, de Huishoudelijke Commissie van de Staten, waar hij als één van de 21 leden deel van uitmaakt.
Zo wil de PNP-fractieleider weten hoe het zit met de bevoegdheid ten aanzien van de benoeming van griffiepersoneel. Hij stelde daarover begin februari vragen, maar kreeg tot nu toe - vier maanden later - nog geen antwoord. ,,Daarom heb ik er wederom, nu met iets meer klem, aandacht voor gevraagd.” Het blijkt dat de parlementariërs hier morgen een toelichting op krijgen aan de hand van een juridisch advies.
Ook wil Osepa de besluitenlijst van de Huishoudelijke Commissie en dat die voortaan als standaardprocedure wordt gepubliceerd. ,,Ik streef zoveel mogelijk openheid na”, legt hij uit. Hij legt uit waarom: ,,In verband met de nieuwbouwplannen van de Staten werd ik verrast.” Osepa heeft er in de krant over moeten lezen. Dus is het goed te weten wat er zoal beslist wordt.
De parlementariër had ‘gedreigd’ naar de rechter te stappen als een bevredigend antwoord uitblijft. Dat is mogelijk in het verkeerde keelgat geschoten van MFK, de partij van Cooper, maar ook van Statenvoorzitter Charetti America-Francisca. Maar, zo verdedigt Osepa zich, als jurist grijpt hij naar dat instrument als hij de indruk heeft dat sprake is van ‘onredelijkheid’. ,,Ik doe dat in het belang van de bevolking die ik als Statenlid vertegenwoordig.”
Volgens Cooper zit Osepa ‘volledig mis’ als hij denkt dat hij als parlementslid álle documenten dient te krijgen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de Huishoudelijke Commissie is de rechtspositie van ambtenaren van de Staten beschermd en vertrouwelijk.
De minister wijst er voorts op dat de Staten inmiddels bij wet zijn verzelfstandigd en dat alle organen - de voorzitter, de griffie en de commissie - hun eigen taken hebben. ,,Osepa weet kennelijk niet dat er een wet is die dat regelt”, aldus Cooper. Maar, zo stelt de bewindsman gerust, hij heeft intussen begrepen dat zijn partijgenoot America-Francisca de Staten zal informeren hoe het allemaal zit.
Osepa staat bekend als een Statenlid dat zich kritisch en regelmatig afwijkend ten opzichte van de eigen coalitie opstelt, zoals een tijd terug in verband met de affaire rond MFK-minister Dorothy Pietersz-Janga van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), die ten aanzien van het dossier BZV (Bureau Ziektekosten Voorzieningen) een grote inschattingsfout had gemaakt door ‘instructie’ te geven alle rechtszaken tegen aansprakelijkgestelden te staken.