Nutsbedrijf Aqualectra ziet geld in telecom

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nutsbedrijf Aqualectra wil zo snel mogelijk actief worden als telecommunicatieaanbieder op Curaçao. Een compleet nieuwe tak van sport, maar dé manier om optimaal profijt te hebben van de al bestaande infrastructuur.

F01 Aqualectra,,Zo snel mogelijk, binnen anderhalf jaar”, antwoordt Aqualectra-directeur Darick Jonis op de vraag van het Antilliaans Dagblad wanneer het telecommunicatiebedrijf van start moet gaan. Het ministeriële besluit is genomen, maar nu moeten nog de details worden afgestemd om groen licht te krijgen van Bureau Telecommunicatie & Post (BT&P) voor het opzetten van mobiele telefonie en internetdiensten.

Aqualectra wil haar bestaande infrastructuur met een glasvezelnetwerk verspreid over het eiland commercieel uitbuiten. Dat kan omdat het nutsbedrijf van de beschikbare capaciteit zelf maar een klein deel gebruikt. Het moet ook. Alleen al om in te spelen op de moderne ontwikkelingen en veranderingen in de utiliteitssector.

Jonis: ,,Steeds meer particulieren en bedrijven schakelen over op zonnepanelen en produceren hun eigen water. Tegelijkertijd is er over het hele eiland een toenemende behoefte aan IT-data en telecommunicatie. Wij hoeven niet te investeren in een glasvezelnetwerk, die infrastructuur ligt er al.”

Maar met zo’n netwerk van glasvezelkabels heb je nog geen telecommunicatiebedrijf. De directeur schat de investering in het opzetten van de telecom-tak op 10 tot 20 miljoen gulden. ,,Dat geld denken we in drie tot vijf jaar terug te verdienen, afhankelijk van de omstandigheden.” Daarna gaat de kassa rinkelen. Het beoogde nog op te richten telecombedrijf zal, net als Aqualectra en Aqualectra Multi Utility, als een zelfstandige nv onder Integrated Utility Holding (IUH) vallen.
De extra inkomsten zijn broodnodig om de jaarlijks terugkerende onkosten van de telecomoperatie te kunnen dekken, maar ook bijvoorbeeld de eenmalige investering van 151 miljoen gulden voor de aankoop en installatie van slimme meters. Kosten verlagen en inkomsten verhogen, is de boodschap. De formule om meer geld in het laatje te krijgen is het ‘aan derden’ aanbieden van de overtollige glasvezelcapaciteit, zoals bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij. Jonis denkt dat daar het hele eiland mee gebaat is. ,,Curaçao is te klein voor meer concurrentie als het gaat om de infrastructuur zelf. Maar die ruimte is er wel op het gebied van service en dienstverlening.” Door de infrastructurele kosten te delen zal de consument uiteindelijk een minder hoge rekening krijgen voor water en elektriciteit, voorspelt Jonis. Iedereen blij.

De Aqualectra-directie zit niet met de armen over elkaar te wachten op het oké van BT&P. De eerste stappen naar de oprichting van het nieuwe bedrijf zijn al genomen. Het is een enorme operatie op verschillende fronten: een statutenverandering, de technische infrastructuur, het aannemen van personeel, de administratie.

Daarbij wordt een beroep gedaan op de expertise die aanwezig is binnen IUH en Aqualectra. ,,We beginnen helemaal vanaf scratch”, zegt Jonis, die erkent dat het nutsbedrijf zelf nog heel wat uitdagingen heeft wat betreft de productie en levering van stroom en water. ,,Het is eigenlijk nooit het juiste moment om met iets nieuws te beginnen. Maar innovatie is noodzakelijk, anders kom je nooit verder.”