Op intensive care 5.947 gulden per ligdag; non-ic 3.825 per dag

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een covidpatiënt in het Curaçao Medical Center (CMC) kost veel meer dan een gewone patiënt, namelijk bijna twee keer zoveel.

covidpatientAls gevolg van de extra kosten die het ziekenhuis CMC maakt voor personen die in verband met Covid-19 zijn opgenomen, is het ligdagtarief van coronapatiënten een stuk hoger dan bij reguliere patiënten. Dat geldt voor zowel de intensive care (ic) als voor non-intensive care (non-ic).
Voor non-ic bedraagt het normale tarief per ligdag 1.542 gulden. Maar daar komen voor covidpatiënten allerlei additionele kosten bij, zoals 1.103 gulden per dag aan extra materialen en ook nog eens 1.179 gulden aan aanvullende patiëntgebonden kosten. Dus 2.283 gulden per ligdag er bovenop. Daardoor kost iemand met corona in het CMC 3.825 per dag.
Dat is non-ic. Op de intensive care zijn de kosten nóg veel hoger. In de ic is het normale tarief per ligdag 3.267 gulden. Maar voor covidpatiënten komt daar nog zo’n 2.680 per dag bij, waardoor één coronapatiënt op de intensive care elke dag bijna 6.000 gulden kost; om precies te zijn 5.947 gulden.
Gedurende het eerste coronajaar 2020 en ook in 2021 betrof de totale zorgproductie ten behoeve van covidpatiënten bijna 31,8 miljoen gulden. Dit betreft de zogeheten geleverde zorgprestaties.
Uit cijfers die de Curaçaose overheid in het kader van de ‘Bibando’-campagne verspreidt, blijkt dat ruim 90 procent van de covidpatiënten ongevaccineerde personen zijn. Zo waren van de 211 opgenomen coronazieken er 196 geheel niet ingeënt. Het betreft cijfers tot en met 25 oktober.
Mede in verband met de covidzorgproductie heeft het Curaçao Medical Center ook extra kosten gemaakt gedurende het afgelopen anderhalf jaar. Dit komt door het feit dat covidzorg een stuk duurder is dan reguliere zorg. De totale extra kosten bedragen ruim 14 miljoen.
Vooral medische middelen en verzorgingsmiddelen nemen daar een groot deel van voor hun rekening: 9,4 miljoen. Maar ook extra personeelskosten van 2,8 miljoen en 1,6 miljoen aan huisvestingskosten, alsmede anderhalf ton aan voeding.
Bij de personeelsuitgaven gaat het met name om kosten van ‘overtime’, extra ziektekosten werknemers en keuringskosten. Wat huisvestingskosten betreft zijn het vooral extra schoonmaakkosten en wasserijuitgaven. De medicatie en medische verzorgingsmiddelen bij een met Covid-19 opgenomen patiënt zijn evident veel duurder dan ‘normale’ patiënten.
Het gaat om aanzienlijke bedragen. Want één ligdag non-ic van één patiënt besmet met covid bedraagt dus 3.825 gulden. Maar vorig jaar waren dat 261 patiënten non-ic met een gemiddelde ligtijd van 5 tot 6 dagen. Dit jaar waren er tot en met september al 433 coronapatiënten op de non-ic.
Op de intensive care zijn de kosten per dag per patiënt met covid natuurlijk nog hoger: 5.947 gulden. In het jaar 2020 ging het om 36 patiënten met een gemiddelde van bijna 33 ligdagen. In 2021 waren het in de eerste negen maanden al 147 ic-patiënten met gemiddeld 14 ligdagen per persoon. Eenieder kan de rekensom doen.
Tot nu toe ontving het CMC in maart dit jaar, ten tijde van het kabinet-Rhuggenaath (PAR/MAN), 4,8 miljoen aan covidsteun. Het restant van de zorgproductie ten behoeve van coronapatiënten werd bekostigd uit de middelen van het reguliere zorgbudget dat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt ontvangen.
Als gevolg hiervan en het feit dat het reguliere zorgbudget op zichzelf al ontoereikend is om de reguliere zorgactiviteiten van de basisverzekering ziektekosten (bvz)-verzekerde SVB-patiënten te dekken, is de liquiditeit van CMC verder verslechterd.
Daardoor moest per 1 oktober de electieve zorg gestaakt worden, om te kunnen garanderen dat er wel voldoende cashflow beschikbaar is om de acute en essentiële zorg tot jaareinde 2021 te verlenen.
Gisteren werd bekend dat de regering-Pisas (MFK/PNP) met een aanvullend bedrag van 5,3 miljoen over de brug komt, uit te keren door de SVB, als een ‘voorschot’. Dat zal helpen de ergste nood te lenigen, maar is niet voldoende.
CMC had vorige maand aangegeven een additioneel bedrag van 5,3 miljoen ‘per maand’ nodig te hebben voor de resterende maanden van 2021, namelijk om de maandelijkse zorgproductie van SVB-patiënten tot 31 december voort te kunnen zetten.
De zorgproductie ten behoeve van SVB-patiënten bedraagt zo’n 20,7 miljoen per maand. Dit is een gemiddelde gebaseerd op de zorgproductie van januari tot en met augustus. De werkelijke gemiddelde productie is hiermee hoger dan de door CMC zelf gebudgetteerde productie van 18,9 miljoen per maand. Oorzaak hiervan is het feit dat er gedurende dit jaar covidzorg is verleend, die niet gebudgetteerd was.
Tot en met medio oktober is voor een totaalbedrag van 31,7 miljoen aan covidzorg verleend aan SVB-verzekerden. Daarnaast heeft CMC aan onverzekerden acute en essentiële zorg moeten voortzetten. Tot voor kort ging het om bij elkaar 11 miljoen gulden.