CBCS: DNB nauw betrokken geweest bij verkooptraject Banco di Caribe

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in Willemstad heeft haar collega-toezichthouder CBA (Centrale Bank van Aruba) wel degelijk in een vroegtijdig stadium ingelicht dat het verkooptraject van Banco di Caribe liep.

cbcs over cbaZo verneemt het Antilliaans Dagblad. De Arubaanse Centrale Bank wekte eind vorige week de indruk nogal verrast en zelfs overvallen te zijn door het persbericht van de CBCS waarin de voorgenomen verkoop werd aangekondigd. Er leek zelfs sprake van enige wrevel. De Centrale Bank van Aruba (CBA) gaf aan ‘kennis te hebben genomen’ van het persbericht van 16 september 2021 getiteld ‘Banco di Caribe zet in op verdere groei als onderdeel van United Group Holdings’ van de CBCS op Curaçao en voegde daar direct aan toe dat dit zomaar niet kan.
In alle opzichten deed de toezichthouder in Oranjestad voorkomen niet of slechts zijdelings op de hoogte te zijn (gesteld) van dit traject. En ook liet de CBA nadrukkelijk weten dat er ook nog altijd ‘toestemming’ vereist is van de Arubaanse Centrale Bank. De CBA zegt er ‘waarde aan te hechten om het publiek te informeren’ dat conform de Landsverordening toezicht kredietwezen van Aruba ‘het een natuurlijke persoon of rechtspersoon verboden is zonder voorafgaande toestemming van de CBA een gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling te verwerven’. Dit kwam nogal dreigend over.
,,Dit betekent dat de verkrijging van een direct of middellijk belang in Banco di Caribe Aruba nv onderworpen is aan de voorafgaande toestemming van de CBA”, eindigde het communiqué van de Arubaanse toezichthouder. De persverklaring werd vervolgens op allerlei manieren geïnterpreteerd; feitelijk, zoals het er staat, maar ook werd druk gespeculeerd als zou de CBCS de collega-toezichthouder CBA niet (tijdig) hebben geïnformeerd en zelfs dat de CBA dwars zou gaan liggen om deze transactie überhaupt doorgang te laten vinden.
Vanuit de CBCS te Scharlooo verneemt deze krant dat het gebruikelijk is dat de deal bekend wordt gemaakt na de ondertekening (‘signing’) en dat de toezichtsrechtelijke toets tussen de signing en de feitelijke overdracht van de aandelen (‘closing’) daarna komt.
Met andere woorden: er is nog alle ruimte voor alle toezichthouders, waaronder de CBCS zelf, de CBA, maar ook De Nederlandsche Bank (DNB) omdat Banco di Caribe eveneens actief is op Bonaire en daarmee in Caribisch Nederland. De redactie van deze krant wordt verder verteld dat ‘DNB nauw betrokken is geweest bij het gehele traject door inbreng van specifieke deskundigheid - op het terrein van fusies en overnames - en advies’.
Van belang is te weten dat de CBCS in dezen feitelijk noodgedwongen ‘twee petten’ op heeft. Dat staat ook zo terug te lezen in de aankondiging die de Centrale Bank in Willemstad donderdaad deed uitgaan. Enerzijds als ‘vertegenwoordiger’ van de verkoper van Banco di Caribe, namelijk Ennia Caribe Holding nv (ECH). En anderzijds als ‘toezichthouder’.
De eerste rol, die van ‘vertegenwoordiger van de verkoper’ heeft de CBCS in verband met de noodregeling die door het gerecht werd uitgesproken en van toepassing is op Ennia. De andere rol, die van toezichthouder, is dezelfde die de CBA in Oranjestad en DNB in Amsterdam speelt. In verband met de ‘afronding van de wettelijk vereiste toezichtsrechtelijke toetsing’ heeft de CBCS gemeld te verwachten deze af te ronden in het vierde kwartaal van dit jaar. Zeker zoveel tijd heeft ook de Arubaanse toezichthouder.