Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In een reeks plaatsingen op zijn Facebookpagina heeft minister van Financiën Javier Silvania (MFK) gisteren de aanval geopend op de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en zijn directeur Philip Martis.
silvaniaNa de aanbieding van het jaarverslag van SVB van 2020 afgelopen week waaruit is gebleken dat de verzekeringsbank het jaar 2020 met een verlies van 53,5 miljoen gulden heeft afgesloten en dat de vooruitzichten ook somber zijn, is de Raad van Ministers van het kabinet-Pisas bijeengekomen en is afgelopen vrijdag besloten dat SVB zijn operationele kosten met 23 procent moet verlagen. Dat heeft Silvania bekendgemaakt.
Ook is besloten dat de Soab een operationeel audit zal verrichten bij SVB. Op basis van de audit zullen additionele bezuinigingen plaatsvinden, zegt de Financiën-bewindsman. Silvania schrijft verder dat premier Gilmar Pisas (MFK) de beheersmaatregelen om de landsbijdrage aan het schommelfonds te verlagen schriftelijk heeft meegedeeld aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ,,We moeten snijden waar er vet is”, aldus Silvania. ,,Ons hart klopt voor Curaçao.”
In vervolgplaatsingen op Facebook plaatst Silvania vraagtekens bij het beleid van SVB. Zo geeft de minister aan: ,,Stel je eens voor. Experts zijn met het idee gekomen om de kerstbonus voor gepensioneerden van SVB af te nemen om de kosten te verlagen. Kabinet-Pisas heeft gezegd ‘no way’. Laat SVB zijn operationele kosten gaan verlagen. Ons hart klopt voor Curaçao.” In een andere publicatie: ,,Stel je eens voor. Experts zijn met het idee gekomen om de premie voor sociale verzekering te verhogen. Kabinet-Pisas heeft gezegd ‘no way’. Laat SBAB de bedrijven gaan controleren met illegale werknemers die geen premie betalen.” En weer een andere publicatie: ,,Stel je eens voor. Experts zijn met het idee gekomen om de AWW-uitkering met 10 procent te verlagen. Kabinet-Pisas heeft gezegd ‘no way’. Een weduwe krijgt 400 gulden van SVB. Daar kan niets van worden afgehaald. Ons hart klopt voor Curaçao.”
De bewindsman ging later in weer een andere post in op het salaris van de SVB-directeur. ,,De minister van Financiën verdient 8.000 gulden per maand. De directeur van SVB 100.000 gulden per maand. Om te bezuinigen wil SVB geen kerstbonus uitbetalen aan de gepensioneerden. Vindt u dat eerlijk?” In zijn post in het Papiaments schrijft Silvania er tot slot bij: ,,Daag me niet uit. Vandaag ben ik niet goed bij m’n hoofd.”
Martis reageerde gisteren niet op een verzoek van deze krant voor commentaar.