Schade op Curaçao beperkt

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), inspectie voor de Volksgezondheid, afdeling Inspectie Geneesmiddelen op Curaçao zijn er mogelijk via de lokale apotheken en in elk geval via één importeur medicijnen geïmporteerd die in Nederland, Canada en de Verenigde Staten teruggeroepen zijn omdat deze een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid.
losartan,,Het gaat om enkele geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk en hartfalen, waaronder diverse merken en combinaties van Losartan, Valsartan en Ibersartan. In enkele batches van deze geneesmiddelen is een azide onzuiverheid gevonden, die ook wel AZBT wordt genoemd”, zo staat op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van Nederland. De Curaçaose inspectie voegt daaraan toe: ,,Deze stof is mogelijk kankerverwekkend. De kans dat bij langdurig gebruik van een geneesmiddel met deze vervuiling een persoon een vorm van kanker ontwikkelt is zeer klein. Toch worden de vervuilde batches uit voorzorg teruggeroepen.”
In een brief van de Inspectie van 15 juli aan de apotheken en geneesmiddelgroothandelaren op Curaçao wordt het verzoek gedaan om hun voorraad te controleren op de batchnummers die te vinden zijn op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van Nederland. Uiteindelijk blijkt dat ‘slechts één lokaal agentschap de betreffende batches levert’, zo bericht de Curaçaose Inspectie. ,,Dit agentschap heeft deze batches uit eigen beweging onmiddellijk teruggeroepen en de apotheken gemeld dat enkele van hun geneesmiddelen ook bij deze terugroepactie horen.” Het gaat om het medicijn Losartan Kalium van het merk PCH. De importeurs aangesloten bij de VIPP hebben aan de inspectie Volksgezondheid laten weten dat de door hen geïmporteerde medicijnen veilig zijn.
De apotheken op Curaçao zijn apart door de Inspectie ook verzocht om hun voorraad te controleren op alle batches die door Nederland terug worden geroepen. ,,Dit omdat enkele apotheken ook in bijzondere gevallen zelf uit het buitenland (Nederland) kunnen bestellen”, zo wordt nader uitgelegd. Dit wordt bevestigd door de voorzitter van de Vereniging Apothekers en Eigenaren (VAE), Bram Niessink. ,,We hebben als apothekers hierover direct contact gehad met de Inspectie Geneesmiddelen en ook met de leveranciers van betreffende middelen. De batches zijn direct bij de groothandel en ‘botika’ (apotheek) uit de rekken gehaald. Ik heb geen zicht op de totale schade. De fabrikant vergoedt alle schade, maar het lijkt op Curaçao mee te vallen. In ieder geval kunnen alle patiënten met vragen terecht bij hun apotheker, dat pakt elke apotheker afzonderlijk op.” Vanuit de VAE is geen zicht op het aantal patiënten dat mogelijk het foutieve medicijn gekregen heeft. ,,De apothekers hebben dat zelfstandig afgehandeld, ik heb daar geen zicht op”, aldus Niessen. De Inspectie schrijft nog: ,,Als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, neem contact met uw huisarts of medisch specialist. Zij kunnen via de apotheek verifiëren of uw geneesmiddelen in de groep van de teruggeroepen batches staat. Als dat het geval is, zal uw behandelend arts met u een alternatief bespreken en vaststellen.”