Voor oplossing overliquiditeit banken
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het aanzienlijke tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van Curaçao wordt door het IMF gezien als een grote kwetsbaarheid en vereist urgent de aandacht. Dit tekort bedraagt bijna 30 procent, om precies te zijn 29 procent, aldus het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

imf,,Dit tekort vormt, samen met de overliquiditeit van het bancaire stelsel, risico’s voor de reserves van de monetaire unie. Die reserves zijn tussen december 2018 en medio mei afgenomen van 3,8 tot 3,5 maanden aan geprojecteerde importen van goederen en diensten.”
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) overweegt nu welke maatregelen te nemen in verband met de situatie van overliquiditeit en heeft het IMF hiervoor om technische bijstand verzocht. Welke opties de CBCS heeft en overweegt, wordt niet bekendgemaakt. Op vragen hierover aan de Centrale Bank kreeg deze krant nog geen antwoord.
Aanpassing van de overheidsbegroting kan het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans helpen terugdringen, hoewel voor een meer duurzame oplossing structurele hervorming vereist is om de export op te schroeven. Het IMF dringt daarom in dezen aan op concrete stappen.
,,Het is van groot belang om de economische herstructurering door te zetten om daarmee de potentiële groei en export aan te wakkeren”, aldus de IMF-experts. Hinderlijke regelgeving en bureaucratie, waaronder langdurige procedures om de benodigde vergunningen te verkrijgen, moeten worden aangepakt.
Plannen van de regering om de administratieve procedures voor economische vergunningen en werkvergunningen te vereenvoudigen en bespoedigen moeten zonder uitstel worden uitgevoerd, vervolgt het IMF.
Het gezaghebbende instituut staat ook stil bij de belemmeringen en kosten bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten; deze zijn slecht voor de mobiliteit van werknemers en houden creatie van nieuwe banen tegen.
De voornemens van de regering om ‘flexicurity’ te bevorderen - een combinatie van versoepeling van de arbeidsmarkt en adequate bescherming van de werknemer - kan volgens het IMF een stap in de goede richting zijn.
Mismatches op de arbeidsmarkt, waarbij scholing niet goed aansluit op de behoefte van bedrijven, moeten zoveel mogelijk weggewerkt worden door middel van her- en bijscholing, verbetering in de (beroeps)onderwijsprogramma’s.

Zie voor het document ‘Curaçao: Main Conclusions of the IMF Staff Visit’ de website van het AD:
antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/curacao/publicaties