Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO) is iets minder goed gemaakt dan vorig jaar, maar de resultaten liggen wel boven het gemiddelde van de voorgaande acht jaar.

efo

Dat maakt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) bekend. Papiaments en rekenen zijn slechter gemaakt, Nederlands juist beter.
In totaal hebben 1.914 leerlingen de EFO-toets gemaakt, waarvan het merendeel in de periode van 17 tot en met 25 april en een deel gedurende de inhaalperiode van 7 tot en met 9 mei. De gemiddelde toetsscore was dit jaar 61 procent. Vorig jaar was dat nog 62 procent en het gemiddelde over eerste acht jaren dat de eindtoets werd gehouden, is 60 procent. De resultaten blijven dus, ondanks kleine verschillen, dicht bij elkaar liggen.