Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Vertegenwoordigers van de vakbonden PWFC en Apri hebben op 1 augustus een bezoek gebracht aan minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR).

premierDe doelstelling van de bijeenkomst was om deze vakbonden te informeren over de voortgang van het traject ten behoeve van de modernisering van de raffinaderij. Rhuggenaath is zich bewust van het belang dat de vakbonden die het personeel van de raffinaderij vertegenwoordigen, worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het traject. De partijen hebben over verschillende onderwerpen gesproken en van gedachten gewisseld, onder meer over de noodzaak voor de aanpassing aan het addendum, de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de onderhandelingen met Guangdong Zenrong Energy en de noodzaak om zo snel mogelijk met vertegenwoordigers van PdVSA om de tafel te zitten. Ook aanwezig was de voorzitter van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) die de vakbonden ook van de nodige informatie heeft voorzien en waar nodig vragen heeft beantwoord. Later op de dag heeft Rhuggenaath ook vertegenwoordigers van de vakbond SGTK, die het personeel van de aannemers werkzaam op het terrein van de raffinaderij vertegenwoordigt, mogen ontvangen. De premier is zich ervan bewust dat deze werknemers een belangrijke rol spelen bij de raffinaderij en vond het meer dan gepast om ook aan hun vertegenwoordigers de nodige informatie te geven. Tijdens deze vergadering was ook de voorzitter van het MDPT aanwezig om de vertegenwoordigers van SGTK te informeren over de laatste ontwikkelingen.