Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een belangrijk wapen in de verkiezingscampagne zijn partijvlaggen.

vlaggen

Overal op Curaçao hangen de politieke partijen steeds meer vlaggen op in lichtmasten en elektriciteitspalen. Vooral dat laatste kan gevaar opleveren. Daarvoor waarschuwt Aqualectra. Het nutsbedrijf zal vlaggen aan palen van het bovengrondse stroomnet daarom verwijderen.
Het ophangen van vlaggen is een traditie in verkiezingstijd. De partijen lijken met elkaar te wedijveren wie de meeste lantaarnpalen en andere objecten ‘in bezit’ heeft. Aqualectra is daar niet blij mee. ,,De mensen die de vlaggen ophangen kunnen onder stroom komen te staan. Daarnaast kunnen stroomdraden elkaar raken en kortsluiting veroorzaken, waardoor wijken langere tijd in het donker komen te zitten. Dat betekent ook dat Aqualectra extra kosten moet maken voor de reparatie.”