Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Isla-raffinaderij zal op termijn de productie moeten aanpassen, omdat het type ruwe olie dat de raffinaderij normaal gesproken krijgt - een light medium crude - schaars is geworden.

isla

Het betekent dat de raffinaderij op termijn aanpassingen zal moeten doen, maar die worden pas over een jaar of vier gerealiseerd.
Dat heeft adjunct-directeur Karel van Haren van Refineria Isla verklaard op vragen van het Antilliaans Dagblad
Van Haren legde uit dat Venezuela heel veel zware crude oil heeft en veel minder van het lichte type dat gebruikt wordt voor benzine en diesel.
De bronnen van de medium light in Venezuela raken op. De Isla weet tot nu toe via andere markten aan het type crude oil te komen dat de raffinaderij gewend is om te verwerken. De aanpassing van de productie is op termijn nodig omdat de installaties bedoeld zijn voor de medium light crude oil waar de raffinaderij mee werkt. De installaties zijn niet geschikt om zwaardere olie te bewerken. Om dat toch te kunnen doen is de aanpassing binnen de productie nodig. ,,De uitdaging voor de Isla is nu of wij de zwaardere soort, die PdVSA in overvloed heeft, kunnen verwerken. Van Haren heeft de indruk dat de berichtgeving over de raffinaderij uit de context is gehaald. Daarin werd er een verband gelegd tussen de precaire situatie in Venezuela en de aanpassingen die er bij de raffinaderij nodig zijn.