Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De fractie van Movementu Futuro Kòrsou (MFK), de partij van oud-premier Gerrit Schotte, heeft een verzoek ingediend bij Statenvoorzitter Mike Franco voor een Centrale Commissievergadering om de problematiek bij de Curaçaose zorginstellingen te bespreken.
Het verzoek is gisteren ingediend. Als agendapunt is opgegeven: structurele problemen van tarifering bij zorginstellingen zoals de Caprileskliniek, Taams Kliniek en Sehos, het beleid hieromtrent van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur.
De financiële problemen bij Curaçaose zorginstellingen zijn volgens MFK te vergelijken met een bosbrand. ,,Vandaag veroorzaakt het vuur ergens grote problemen. De minister probeert deze te blussen, maar de volgende dag ontstaat er elders een andere brand en is de minister weer genoodzaakt te rennen om te proberen te helpen. Het is overduidelijk dat er op Curaçao een structureel probleem is met de financieringswijze van onze zorginstellingen. Dat is in ieder geval wel het geval bij de instellingen waar er gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde ‘tarifering’”, aldus de MFK in haar brief aan de Statenvoorzitter.
Tarifering houdt in grote lijnen in dat SVB een contract sluit met een zorginstelling die vervolgens tegen betaling - van een door de regering vastgesteld tarief - zorg biedt aan de verzekerden van SVB.
,,Nu blijkt dat verschillende instellingen al jaren met financiële problemen kampen omdat hun inkomsten niet genoeg zijn, of omdat de kosten te hoog zijn en het beleid niet aan de vereiste voorwaarden voldoet. Of een combinatie van deze factoren”, zo schrijft MFK die aangeeft dat er in de laatste periode drie zorginstellingen zijn waarbij deze problematiek naar voren is gekomen. ,,Bij het Sehos waar ze volgens eigen verklaringen in mei geen salaris meer kunnen betalen. Bij de Capriles Kliniek waar er zelfs een staking is geweest en bij de Taams Kliniek die genoodzaakt was naar het gerecht te stappen voor gerechtigheid voor het tarief dat zij van de regering kreeg.”
Vandaag gaat het om deze drie instellingen, morgen zijn het andere en waarschijnlijk ook weer dezelfde drie, aldus MFK. ,,En de minister blijft doen alsof hij een brandblusser is. We merken niet dat hij tracht de oorzaak van de structurele problematiek te vinden en hier vervolgens een oplossing voor te bedenken. Er moet niet alleen gezegd worden dat er budgettering moet komen. Dit soort verklaringen verhelpen het probleem niet. Het enige dat de minister zegt is dat er steeds een audit verricht moet worden. En ondertussen verkeren de werknemers van deze instellingen in onzekerheid en is de gemeenschap niet gegarandeerd van de zorg die zij verdient.”