Er is een akkoord bereikt voor de inhoud van de tweede cao voor de werknemers van Stichting Opvangtehuis Brasami. Om dit heuglijke feit te vieren werd gisteren de pers uitgenodigd bij de sede sindikal F.S. Brito aan de Kaya Thomas Henriquez te Brievengat om de nieuwe cao te presenteren. Onder de aanwezigen bevonden zich minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS), Wendy Calmes van ambtenarenvakbond Abvo en vertegenwoordigers van Brasami. De cao is geldig voor de komende twee jaar. Foto Jeu Olimpio