Nederland heeft het verzoek van Aruba gehonoreerd om het College financieel toezicht (Cft) een deskundigenrapport te laten opstellen over de ontwerpbegroting 2015.

 

Lees meer...

 

ADletters logo