Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De waarnemers die door Caricom werden afgevaardigd om toe te zien op het verloop van de verkiezingen op Curaçao hebben positieve resultaten gerapporteerd. Volgens het team zijn de verkiezingen vredig en ordelijk verlopen, zo maakt Caricom bekend.
De verkiezingsuitslag geeft de wens van de bevolking weer, en bekrachtigt de toewijding van het volk aan het democratisch proces, aldus het Caricom-team onder leiding van Steve Surujbally uit Guyana. De vier waarnemers hebben zich in een eerste verklaring lovend uitgelaten over de veiligheidsmaatregelen tijden de verkiezingsdag, de efficiënte en voortvarende manier van werken door de registratieteams in de stemlokalen, de locaties en toegankelijkheid van de kieslokalen, evenals de beschikbaarheid van benodigd materiaal. Het enige waaraan het zou hebben ontbroken is duidelijke bewegwijzering in een complex met verschillende kieslokalen, waardoor kiezers niet wisten in welk lokaal zij moesten zijn.
De waarnemers werkten aan de zijde van andere observatieteams die waren afgevaardigd door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en door Aruba en Sint Maarten. Voorafgaand aan de verkiezingsdag maakten zij kennis met vertegenwoordigers van het Hoofdstembureau, met interim-premier Gilmar Pisas en ministers, evenals met de leiders van verschillende politieke partijen. De waarnemers kwamen naar Curaçao op uitnodiging van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, die met zijn invitatie aan verschillende internationale organisaties om een waarnemingsmissie naar Curaçao af te vaardigen, een verzoek honoreerde van het voormalige kabinet-Koeiman.
Het Caricom-team is momenteel bezig met de afronding van het eindrapport dat een dezer dagen zal worden gepresenteerd aan secretaris-generaal Irwin LaRocque van Caricom. Dit rapport, dat behalve de bevindingen van het team een overzicht van aanbevelingen bevat voor de versterking van het democratisch proces op Curaçao, zal binnenkort aan de nieuwe regering worden gepresenteerd.

toezichtcaricom


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.