Van onze correspondent
Oranjestad - Nederland heeft geen besluit genomen om Arubaanse ambtenaren en gelijkgestelden eind juli 5 procent van de ingehouden 12,6 procent salariskorting te laten uitbetalen. De regering had deze boodschap voor het parlement en de vakbonden.

ARU5procentStaatssecretaris Alexandra van Huffelen liet gisteren vanuit Nederland weten waarom de Rijksministerraad (RMR) geen beslissing heeft genomen. Er is een dispuut tussen het College Aruba financieel toezicht en de Arubaanse regering over de begroting. Aruba heeft eerst nog werk te doen voordat de RMR een besluit kan nemen. Dat wordt pas eind augustus.” Ze erkende dat de 5 procent een ‘bron van zorg’ is voor de mensen op Aruba. ,,Als de regering meer uitgeeft dan dat ze ontvangt, kan ze niet investeren in belangrijke zaken. Je legt de druk bij de volgende generatie. Aruba moet dit zelf aanpakken.”
De vakbonden Simar, Seppa, Sada, SPA en Topa kregen donderdag uitleg van de regering. Bij dat gesprek zaten de premier, minister van Justitie Rocco Tjon (MEP) en Onderwijsminister Endy Croes (MEP). Volgens Wever-Croes vindt Nederland dat de regering zich niet aan de voorwaarden van de Landsverordening normering topinkomens (LNT) heeft gehouden. Dit was voor Nederland een eis, zodat Aruba de 5 procent kon gaan uitbetalen. Het parlement heeft tijdens de behandeling van de LNT veranderingen aangebracht in de conceptwet die de regering bij het parlement had ingediend. Dat kan volgens Nederland niet en nu gaat het land niet meer akkoord om een deel van de 12,6 procent salariskorting terug te geven.
Aruba is het niet eens met dit standpunt van Nederland. De premier zei dat de regering geen instructie kan geven aan het parlement, omdat dit een autonoom instituut is. ,,We willen er graag uitkomen met Nederland, maar we kunnen niet garanderen dat het lukt om de 5 procent eind juli uit te betalen”, zei de premier. De vakbonden hebben aangeven dat die 5 procent echt noodzakelijk is voor hun leden en de premier onderschrijft dit. Levensonderhoud is tijdens de pandemie flink duurder geworden en de sociaaleconomische gevolgen van de Oekraïne-oorlog zijn ook merkbaar.
Het parlement had de premier uitgenodigd om uitleg te komen geven. De premier legde de parlementariërs uit dat zij gebruik hebben gemaakt van hun recht om een amendement in te dienen en de wet aan te passen. ,,Volgens Van Huffelen is hiermee het idee van de RMR veranderd. Ik heb tegen de staatssecretaris gezegd dat het parlement dit mag doen. Dit is de scheiding der machten.” De premier merkte in het parlement ook op dat ze als jurist heel goed weet wat ze als regering wel en niet kan doen.