Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is mogelijk dat de investeringen die gemoeid zijn bij de modernisering van de Isla-raffinaderij oplopen tot 6 miljard dollar.
Dat heeft vertegenwoordiger Chau Lu van Guangdong Zhenrong Energy (GZE) tijdens de commissievergadering van de Staten verklaard.

investisla
,,Wij hebben ons verplicht voor 3,4 miljard dollar, maar als de regering een geleidelijke uitbreiding van de reikwijdte van het project wil, dan zou dat bedrag verhoogd kunnen worden.” GZE heeft vooralsnog geen verzoek van de regering gehad om met een minderheidsaandeel in het project deel te nemen, aldus de spreker. Als de regering daar een verzoek over indient, dan is het bedrijf bereid om daarover te praten, zo stelt Lu.
De GZE-man verklaarde vertrouwen te hebben in het succes van het project, dit op grond van de partners die daarbij zijn betrokken. Hij noemde in dit verband de Chinese raffinaderij Synopec, die als de nummer één in de wereld geldt, aldus de spreker. De spreker vertelde van een delegatie die in 2016 een raffinaderij in het zuiden van China bezocht. Deze delegatie was verrast over de afwezigheid van rook en lawaai bij de raffinaderij. Hij noemde ook de Chinese ontwikkelingsbank als een van de andere sterke partners in het project om de Isla te upgraden.
China wil in het traject graag met PdVSA samenwerken. De twee landen hebben een goede relatie met elkaar, zo merkte de spreker op. Venezuela heeft voor 100 miljard aan dollars geleend bij het land. Volgens de spreker zijn er misschien zakelijke redenen voor het land om nu niet met China in het project op Curaçao samen te werken. ,,Maar de landen zijn als broeders van elkaar, wij willen heel graag actief met PdVSA samenwerken.”
Over de mogelijke verplaatsing van de raffinaderij naar Bullenbaai zei de spreker dat het niet aan de orde is. Als de Curaçaose regering een verzoek doet om de mogelijkheid van de verhuizing te onderzoeken, dan zal GZE op die wens ingaan. GZE is voorstander van een duurzame economische groei. ,,De werknemers van de raffinaderij hoeven zich geen zorgen te maken over hoe het met hun baan in de toekomst is gesteld. Het is eerder zo dat GZE zich zorgen maakt of er lokaal wel voldoende personeel is. De verwachting is dat er per jaar 1.000 arbeidskrachten nodig zijn, maar dat aantal kan hoger uitvallen”, aldus de spreker. Het bedrijf wil de werknemers van de raffinaderij die al meer dan 25-30 jaar daar werken, in de toekomst inzetten als trainers.
Voor de training van het personeel wordt er nauw samengewerkt met opleidingsinstituut Feffik, de University of Curaçao, en een Chinese universiteit. De verwachting is dat er geen nieuwe gebouwen nodig zijn voor het geven van trainingen. De Chinezen die hier bij het traject betrokken zijn, zullen Papiaments moeten leren. Ook zal er bij de lokale faculteiten Nederlands, Chinees en Engels gedoceerd worden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).