Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een besluit om te komen tot een centrale huisvesting voor overheidsdiensten zal niet voor de verkiezingen genomen worden. HuisvestingIn elk geval is het plan om één groot onderkomen te bouwen voor overheidsdiensten van de baan.
Het is wel mogelijk dat er verschillende centrale gebouwen komen waarbij diensten geconcentreerd worden, bijvoorbeeld bij ‘Zwaan’, het terrein achter het oude Kranshi op Scharloo, of bij Marshe Nobo, het Waaigat of in Otrobanda. Dit is onderzocht door Domeinbeheer, vallende onder het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). ,,Dit staat opgetekend in een verslag dat ook is gestuurd naar de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en de minister van Financiën”, aldus VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) tegenover deze krant. Zij geeft echter aan dat er voor de aanstaande verkiezingen geen besluit hierover genomen zal worden. De centrale huisvestiging is telkens een heikel punt geweest, waarover de meningen verdeeld zijn. Tijdens een openbare Statenvergadering vorig jaar was het plan voor een centraal onderkomen op het Amstelterrein al afgeschoten, zo stelt BPD-minister Etienne van der Horst (PAIS). Zijn partij zelf, bij monde van partijleider Alex Rosaria, is ook de stellige mening toegedaan dat overheidsdiensten niet uit de stad moeten wegtrekken. Behalve de ambtenaren die voor hun werk naar de binnenstad moeten, zijn ook bezoekers aan de diensten belangrijk voor de levendigheid van de binnenstad. Camelia-Römer legt uit dat ‘centrale huisvesting’ op meerdere manieren opgevat kan worden. ,,Wat nu onderzocht is, is de mogelijkheid om overheidsdiensten op meerdere plaatsen toch wat meer te concentreren in de binnenstad, zowel in Punda als in Otrobanda.” Over de 50 miljoen gulden besparing die met de centrale huisvesting in de oorspronkelijke Amstelplannen beoogd werd, stelt zij: ,,Dit is mijn persoonlijke mening, maar we hebben te maken met een Werelderfgoed in de stad van oude monumentale gebouwen die onderhouden moeten worden. Als alles uit de binnenstad weg zou vertrekken, zouden we te maken hebben met leegstand en verval en dat kost ook geld. Daarom moet de overheid juist in de binnenstad blijven. Met belastinggeld worden dan de monumentale panden bezet door de overheid en ook onderhouden, waarmee onze status van Werelderfgoed behouden blijft.”