uts business internet juni 2018

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de zaak die het Advent tegen de toegangsontzegging van chirurg Patrick Fa Si Oen door inspecteur-generaal Volksgezondheid Jan Huurman is gestart, heeft de private Stichting Antilliaans Advent Ziekenhuis stellig de indruk ‘ongewild en op onheuse wijze betrokken te zijn geraakt in een politiek spel’.


adventMorgen dient de rechtszaak. Een politiek spel, aldus het Advent, waarbij medisch specialisten worden gedwongen om ten behoeve van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) verregaande concessies te doen op hun status als vrijgevestigde specialist.
Dat is namelijk een van de aanbevelingen in het rapport van professor Klein - waar de aanwijzing van de inspecteur aan het Advent Ziekenhuis van 22 augustus op is gebaseerd. Fa Si Oen mag van de inspectie niet bij het Sehos terugkeren totdat hij tekent voor een vast dienstverband.
,,De druk voor Fa Si Oen om daaraan toe te geven, wordt uiteraard vele malen groter indien hij nergens anders kan opereren”, redeneert Advent verder. ,,Het is slechts in dat licht bezien te begrijpen waar de acties van de inspecteur vandaan komen. Het Advent Ziekenhuis betwist daarom dat die acties gericht zijn op het beschermen van de belangen waar de inspecteur voor moet waken.”
Advocaat Arndt van Hoof namens zijn cliënt het Advent: ,,In het licht van de feiten en omstandigheden, waarin buiten enige twijfel staat dat dr. Fa Si Oen een uiterst bekwaam chirurg is die patiëntveiligheid hoog in het vaandel heeft staan, is het onbegrijpelijk waarom het Advent Ziekenhuis hem per direct de toegang moet ontzeggen.”

 


Laatste nieuws

Apotheken zaterdag

Zaterdag 20 oktober:
OTROBANDA
De Savaan, tel.:8697770
PUNDA
Brievengat, tel.:7375098

Wega di Number Kòrsou

Vrijdag 19 oktober 2018 

5019 - 4207 - 9191