Kusters: Juist nu moeten we ons verenigen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een groeiende toeristische sector. Een bloeiende industrie voor scheepsreparaties. En nieuwe mogelijkheden voor de internationale financiële sector. VBC-voorzitter Joop Kusters ziet kansen voor Curaçao om uit de economische crisis te raken. Maar dat lukt alleen samen.

vbcDat was de kern van de boodschap van Kusters dinsdag tijdens de traditionele eindejaarslunch van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). De VBC-voorzitter wees in zijn welkomstwoord op de gevolgen van de economische, sociale en financiële problemen waar het eiland het afgelopen jaar mee te maken heeft gehad. ,,Zonder twijfel heeft dat veroorzaakt dat ons kleine eiland meer verdeeld is dan ooit”, zei Kusters die constateert dat de penibele situatie ook zijn weerslag heeft gehad op het proces om met elkaar in dialoog te gaan. Juist in een tijd dat ‘het streven naar verbinding’ meer dan ooit nodig is, is er weinig ruimte voor overleg. Dat alle partijen zich nu verenigen in plaats van tegenover elkaar te staan is essentieel om uit de crisis te raken. ,,We moeten ook meer transparant zijn naar elkaar, ons richten op educatie en de bevolking regelmatig informeren”, vindt Kusters. ,,Nu we ons bevinden in een diepe economische crisis moeten we ons realiseren dat verdeeldheid niet helpt een beter en economisch veerkrachtiger Curaçao te bereiken. Dus, laten we ophouden met ‘cherry picking’ en niet meer alleen naar ons eigen belang kijken.” De VBC-voorzitter hoopt bovendien dat de Curaçaose overheid afziet van protectionistische maatregelen ‘zodat we ons niet nog meer isoleren van de rest van de wereld’.
De hoop is gericht op drie pijlers: toerisme, de activiteiten op het gebied van scheepsreparaties van Damen Shiprepair Curaçao en nieuwe mogelijkheden in de internationale financiële sectoren. Het toerisme blijft groeien. Kusters noemt het Marriott Hotel dat na een grote renovatie weer open is, de all-inclusiveketen Dreams die de exploitatie van Hilton overneemt en het nieuwe hotel dat Corendon bouwt aan de Pater Euwensweg. Het Curaçao North Sea Jazz Festival en het International BlueSeas Festival zijn ‘evenementen die hebben bewezen sterke ondersteuning te zijn voor de toeristische industrie’.
Kusters ziet nieuwe kansen voor de internationale financiële sector na de herziening van de richtlijnen voor winstbelasting door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) en de Europese Unie (EU). ,,Alhoewel de oude offshore regelingen ophouden te bestaan aan het eind van het jaar bieden de herzieningen de sector nieuwe mogelijkheden om zich volledig te storten op de internationale arena.” Bovendien kreeg Curaçao na een evaluatie van de Peer Review Group van het Global Forum een upgrade van ‘partially compliant’ naar ‘largely compliant’. ,,Deze opwaardering opent de deur om de competitie aan te gaan op internationaal niveau”, zei Kusters dinsdagmiddag. De drie sectoren bleken ‘helaas niet voldoende en sterk genoeg voor positieve economische groeicijfers’. Kusters ziet nog veel uitdagingen en bedreigingen die op de loer liggen. ,,Een daarvan is de raffinaderij die niet alleen helpt om onze buitenlandse deviezen binnen veilige marges te houden, maar ook een belangrijke impact heeft op de werkgelegenheid.” De VBC-voorzitter zegt dat voor 2019 een krimp van de economie van twee procent wordt verwacht, maar dat als de raffinaderij zou sluiten ‘een krimp van vijf tot zeven procent niet ondenkbaar is’. Een krimpende economie gaat doorgaans gepaard met minder belastinginkomsten voor de overheid, zegt Kusters. Het is de Curaçaose overheid niet gelukt om door kostenbesparingen de begroting op orde te krijgen. Kusters ziet een negatief maar ook een positief gevolg. ,,Het heeft uiteindelijk geleid tot een aanwijzing van Nederland, maar ook tot een groeiakkoord tussen de twee overheden.”


Laatste nieuws

Apotheken woensdag

Woensdag 15 september 2021
PUNDA

Sta. Rosa, tel.:7365650

OTROBANDA

Mahuma, tel.:8680288

Wega di Number Kòrsou

Woensdag 15 september 2021

2466 - 9053 - 8475