Alhoewel ik al ruim negen jaar het waardige ambt van notaris, wegens pensionering, niet meer uitoefen, heb ik wel zeer regelmatig contact met enkele notariskantoren op Curaçao, waardoor ik van het reilen en zeilen in het notariaat alhier op de hoogte ben en word gehouden.
Zo ken ik, al is het soms alleen maar bij naam, alle op de kantoren werkzame kandidaat-notarissen.
Schijnbaar zijn er eindelijk nieuwe notarissen benoemd op drie vacante standplaatsen (waarvan er twee, let wel, sinds 1 april 2017 en de derde sinds 1 januari 2018).
Van een van de schijnbaar benoemden heb ik, alhoewel dit geen maatstaf is, en velen met mij, nooit eerder gehoord. Indien de berichten, die mij over deze kandidaat bereiken, juist zijn, namelijk dat hij als ‘freelance’ kandidaat-notaris werkzaam was/is op een notariskantoor alhier, dan voldoet hij zeker niet aan de vereisten om tot notaris benoemd te worden en is het Hof van Justitie misleidende informatie verstrekt door de notaris, voor wie die werkzaamheden werden/worden verricht, om tot een voorstel te komen tot benoeming aan de minister van Justitie, die op grond van dat voorstel, schijnbaar, tot benoeming is overgegaan.
Hopelijk zijn deze berichten niet juist.
D.M. Senior,
oud-notaris

ADBrief 800


Laatste nieuws

Apotheken maandag

Maandag 26 september 2022
PUNDA

Mampuritu, tel.:7674750

OTROBANDA

Palu Blanku, tel.:7352999

Wega di Number Kòrsou

Zondag 25 september 2022

1891 - 8774 - 1939